ప్రధాన ఎలా హగోరోమో Vs ఇస్షికి ఎవరు గెలుస్తారు

హగోరోమో Vs ఇస్షికి ఎవరు గెలుస్తారు

హగోరోమో ఇస్షికిని ఓడించిందా?

విషయ సూచిక
 1. హగోరోమో ఇస్షికిని ఓడించిందా?
 2. ఇస్షికిని ఎవరు ఓడించారు?
 3. హగోరోమో జిగెన్‌ను ఓడించగలదా?
 4. ఇస్షికి కంటే బలవంతుడు ఎవరు?
 5. జిగెన్ హగోరోమోను ఓడించగలడా?
 6. మరింత శక్తివంతమైన జిజెన్ లేదా హగోరోమో ఎవరు?
 7. ఇస్షికి ఏ ఎపిసోడ్ ఓడిపోయింది?
 8. బోరుటోలో ఇస్షికిని ఓడించేదెవరు?
 9. ఇస్షికి తర్వాత విలన్ ఎవరు?
 10. ఇస్షికిపై నరుటో గెలుస్తాడా?
 11. హగోరోమో ఇస్షికిని ఓడించగలడా?
 12. జిగెన్‌ను ఎవరు ఓడించారు?
 13. హగోరోమో కంటే బలవంతుడు ఎవరు?
 14. ఇస్షికి బలమైన ఒట్సుట్సుకినా?
 15. ఇషికి కంటే బేరియన్ మోడ్ బలంగా ఉందా?
 16. ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా కగుయా?
 17. ఇస్షికి హగోరోమోను ఓడించగలరా?
 18. సిక్స్ పాత్స్ లేదా జిగెన్ యొక్క బలమైన జ్ఞాని ఎవరు?
 19. బలమైన హగోరోమో లేదా ఇస్షికి ఎవరు?
 20. జిగెన్‌ను ఎవరు ఓడించారు?
 21. ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకిని ఎవరు ఓడించారు?
 22. నరుటో ఏ ఎపిసోడ్ ఇస్షికిని ఓడించాడు?
 23. బోరుటోలో ఇస్షికి ఓడిపోయిందా?
 24. ససుకే ఇస్షికితో ఏ ఎపిసోడ్‌తో పోరాడతాడు?
 25. బోరుటో ఇస్షికిని ఓడుతుందా?
 26. ఇస్షికిని ఎవరు ఓడించగలరు?
 27. ఇస్షికి తర్వాత శత్రువు ఎవరు?
 28. బోరుటోలో చివరి విలన్ ఎవరు?
 29. బోరుటో నెక్స్ట్ విలన్ ఎవరు?
 30. నరుటో ఇస్షికిని ఓడించగలడా?
 31. ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా నరుటో?
 32. హగోరోమో ఇస్షికిని ఓడించగలడా?
 33. సిక్స్ పాత్స్ యొక్క ఋషి జిగెన్‌ను ఓడించగలడా?
 34. ఆరుమార్గాల మహర్షి కంటే శక్తిమంతుడు ఎవరు?
 35. మరింత శక్తివంతమైన హగోరోమో లేదా జిగెన్ ఎవరు?
 36. ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా హగోరోమో?
 37. జిగెన్‌కు ఆరు మార్గాల ఋషి ఉందా?
 38. జిగెన్‌కు ఆరు మార్గాల చక్రం ఉందా?
 39. జిజెన్‌కు సేజ్ మోడ్ ఉందా?
 40. జిగెన్ చక్ర రాడ్లను ఉపయోగించారా?
 41. ఇస్షికి చక్ర రాడ్లను ఉపయోగిస్తుందా?
 42. సంబంధిత శోధన హాగోరోమో vs ఇస్షికి ఎవరు గెలుస్తారు:
 43. సంబంధిత పోస్ట్‌లు

2 హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి అతను కగుయా ఒట్సుట్సుకి యొక్క ఇద్దరు కుమారులలో ఒకరు, మరొకరు హమురా - హ్యూగా క్లాన్ స్థాపకుడు. హగోరోమో ఒక అపురూపమైన శక్తివంతమైన యోధుడు, అతను బహుశా ఇస్షికిని తనంతట తానుగా ఓడించగలడు.

ఇస్షికిని ఎవరు ఓడించారు?

నరుటో, సాసుకే, కవాకి మరియు బోరుటోల సమిష్టి కృషితో ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి చివరకు తొలగించబడ్డాడు. నరుటో, తన బార్యోన్ మోడ్‌ని ఉపయోగించి, చాలా వరకు పని చేసాడు మరియు ఇస్షికి జీవితకాలాన్ని కేవలం నిమిషాలకు తగ్గించాడు. ఇద్దరూ మరణం అంచున ఉండటంతో, ఇస్షికి కవాకి శరీరంలోకి పునర్జన్మను ఎంచుకున్నాడు.

హగోరోమో జిగెన్‌ను ఓడించగలదా?

7 ఓడించలేకపోయాడు: హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి జిగెన్‌కి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో, శక్తి నుండి సత్తువ వరకు అతను ఖచ్చితంగా అన్నింటినీ కలిగి ఉన్నందున, సేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాత్‌పై మేము మా డబ్బును పందెం వేస్తాము. అయినప్పటికీ, ఇది అతనికి కూడా కష్టమైన పోరాటం అని మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాము.

ఇస్షికి కంటే బలవంతుడు ఎవరు?

3 నరుటో ఉజుమాకి సజీవంగా ఉన్న అత్యంత బలమైన షినోబి, ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకితో జరిగిన పోరాటంలో నరుటో ఉజుమాకి కురామాను కోల్పోయినప్పటికీ, అతను ఇప్పటికీ అత్యంత శక్తివంతమైన పోరాట యోధుడు. నరుటో ఇప్పటికీ ఎనిమిది టెయిల్డ్ బీస్ట్‌ల చక్రాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు దాని పైన, సేజ్ మోడ్‌ను ఉపయోగించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.

జిగెన్ హగోరోమోను ఓడించగలడా?

7 ఓడించలేకపోయాడు: హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి జిగెన్‌కి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో, శక్తి నుండి సత్తువ వరకు అతను ఖచ్చితంగా అన్నింటినీ కలిగి ఉన్నందున, సేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాత్‌పై మేము మా డబ్బును పందెం వేస్తాము. అయినప్పటికీ, ఇది అతనికి కూడా కష్టమైన పోరాటం అని మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాము.

మరింత శక్తివంతమైన జిజెన్ లేదా హగోరోమో ఎవరు?

అసలు సమాధానం: జిగెన్ లేదా హగోరోమో ఎవరు ఎక్కువ శక్తివంతులు? హగోరోమో తక్కువ స్థాయి ఒట్సుట్సుకి. జిజెన్ అనేది సాపేక్షంగా అధిక స్థాయి ఒట్సుట్సుకి కోసం ఒక నౌక. మేము జిగెన్ నుండి పెద్దగా చూడలేదు మరియు ప్లాట్ నెర్ఫెడ్ నరుటోతో అతని పోరాటం నుండి అతనిని స్కేల్ చేయడం అసాధ్యం.

ఇస్షికి ఏ ఎపిసోడ్ ఓడిపోయింది?

బోరుటో ఎపిసోడ్ 217లో ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకీ ఇంటర్నెట్‌ను బద్దలు కొడుతోంది. బోరుటో ఎపిసోడ్ 217లో ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకితో నింజా యొక్క విపరీతమైన యానిమేషన్ పోరాటానికి అభిమానులు తమ స్పందనలను పోస్ట్ చేయడంతో నరుటో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అయ్యింది.

బోరుటోలో ఇస్షికిని ఓడించేదెవరు?

బోరుటో పూర్తిగా ఓట్సుట్సుకిగా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత, దానిని దేవుడి చెట్టుగా మార్చడానికి పది తోకలకు ఆహారం ఇస్తానని ఇస్షికి వివరించాడు. అకస్మాత్తుగా, నరుటో ఇస్షికిని పడగొట్టాడు.

ఇస్షికి తర్వాత విలన్ ఎవరు?

బోరుటో ఇప్పటికే తదుపరి ప్రధాన విలన్‌ను సెట్ చేస్తోంది! ఇషికి ఒట్సుట్సుకిపై పోరాటం తర్వాత విషయాలు చివరకు స్థిరపడినట్లు అనిపించింది. మోమోషికి ఒట్సుట్సుకి నుండి కవాకి బోరుటోని తన స్వాధీనం నుండి మేల్కొల్పినప్పుడు ఇది జరిగింది.

నరుటో ఇస్షికిపై గెలుస్తాడా?

1) బార్యోన్ మోడ్ నరుటో మరియు రిన్నెగాన్ సాసుకే ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకిని ఓడించడానికి బహుళ షినోబిస్ యొక్క సమిష్టి కృషిని తీసుకుంది. అయినప్పటికీ, నరుటో యొక్క బేరియన్ మోడ్ హాస్యాస్పదంగా బలంగా ఉంది మరియు దాని దాడులను ఎదుర్కోలేకపోయిన ఇస్షికిని పూర్తిగా అధిగమించింది.

హగోరోమో ఇస్షికిని ఓడించగలడా?

2 హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి అతను కగుయా ఒట్సుట్సుకి యొక్క ఇద్దరు కుమారులలో ఒకరు, మరొకరు హమురా - హ్యూగా క్లాన్ స్థాపకుడు. హగోరోమో ఒక అపురూపమైన శక్తివంతమైన యోధుడు, అతను బహుశా ఇస్షికిని తనంతట తానుగా ఓడించగలడు. హగోరోమో చాలా కాలం క్రితం మరణించాడు, ఇస్షికి ఇంకా జీవించి ఉన్నాడు.

జిగెన్‌ను ఎవరు ఓడించారు?

ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇస్షికి తన పూర్తి శక్తిని జిగెన్ శరీరంలోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నప్పటి నుండి మాత్రమే అతను నరుటో మరియు సాసుకేలను అంతకుముందు ఓడించగలిగాడు, ఇద్దరు షినోబీలు జిగెన్‌ను తన పరిమితికి తీసుకువెళ్లారు, ఆ తర్వాత పూర్తి శక్తిని పొందడం ద్వారా జిజెన్ ఇద్దరినీ నిర్ణయాత్మకంగా ఓడించగలిగాడు. వాటిని, దాదాపుగా రెండోవారిని చంపేస్తూ, మొదటిది సీలింగ్.

హగోరోమో కంటే బలవంతుడు ఎవరు?

కగుయా హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి కంటే కూడా బలవంతుడని తెలిసింది. ఇంద్రుడు శక్తివంతుడైనప్పటికీ, ఆమెకు ఎదురుగా నిలబడలేడు. ఆమె స్థాయిని సాధించడానికి, అతను మరింత కష్టపడి శిక్షణ పొందవలసి ఉంటుంది.

ఇస్షికి బలమైన ఒట్సుట్సుకినా?

1 ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి అన్ని ఒట్సుట్సుకీలలో అత్యంత బలమైనది, ఇషికిని బోరుటో: నరుటో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్‌లో ఇప్పటి వరకు తెలిసిన అతిపెద్ద విరోధిగా పరిచయం చేశారు.

ఇషికి కంటే బేరియన్ మోడ్ బలంగా ఉందా?

బార్యోన్ మోడ్ చాలా శక్తివంతమైనది మరియు ఇది యుద్ధంలో అత్యంత బలమైన నరుటో పాత్ర అయిన ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకిని కూడా అధిగమించేలా చేస్తుంది. అయితే, నరుటో ఈ రూపంలో ఖచ్చితంగా అజేయుడు కాదు మరియు అతని యొక్క ఈ శక్తిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగల పాత్రలు ఉన్నాయి.

ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా కగుయా?

2 ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి కగుయా కంటే చాలా బలమైనది ఒట్సుట్సుకి ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకీ ఆమె భూమిపైకి వచ్చినప్పుడు ఆమెతో భాగస్వామిగా ఉంది మరియు ఇద్దరిలో బలమైనదని సూచించబడింది. దురదృష్టవశాత్తూ అతని కోసం, కగుయా అతనికి ద్రోహం చేశాడు మరియు అతనిని మరణానికి సమీపించే స్థితిలో వదిలేశాడు, అదే విధంగా అతను జిజెన్‌ను తన మొదటి పాత్రగా చేసుకున్నాడు.

ఇస్షికి హగోరోమోను ఓడించగలరా?

2 హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి అతను కగుయా ఒట్సుట్సుకి యొక్క ఇద్దరు కుమారులలో ఒకరు, మరొకరు హమురా - హ్యూగా క్లాన్ స్థాపకుడు. హగోరోమో ఒక అపురూపమైన శక్తివంతమైన యోధుడు, అతను బహుశా ఇస్షికిని తనంతట తానుగా ఓడించగలడు.

సిక్స్ పాత్స్ లేదా జిగెన్ యొక్క బలమైన జ్ఞాని ఎవరు?

ఆరు మార్గాల ఋషి, సులభంగా. జిగెన్ వ్యక్తిగతంగా బలంగా లేదు. వస్తువులను కుదించే అతని సామర్థ్యం అతన్ని ప్రాణాంతకంగా చేస్తుంది. నరువో మరియు సాసుకేతో జరిగిన ఆ క్లుప్త యుద్ధంలో, జిగెన్ గెలిచాడు, కానీ అతను అప్పటికే చక్రం తగ్గిపోయాడు మరియు అతని శరీరం విచ్ఛిన్నం కావడం ప్రారంభించింది.

బలమైన హగోరోమో లేదా ఇస్షికి ఎవరు?

2 హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి అతను కగుయా ఒట్సుట్సుకి యొక్క ఇద్దరు కుమారులలో ఒకరు, మరొకరు హమురా - హ్యూగా క్లాన్ స్థాపకుడు. హగోరోమో ఒక అపురూపమైన శక్తివంతమైన యోధుడు, అతను బహుశా ఇస్షికిని తనంతట తానుగా ఓడించగలడు.

జిగెన్‌ను ఎవరు ఓడించారు?

ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఇస్షికి తన పూర్తి శక్తిని జిగెన్ శరీరంలోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నప్పటి నుండి మాత్రమే అతను నరుటో మరియు సాసుకేలను అంతకుముందు ఓడించగలిగాడు, ఇద్దరు షినోబీలు జిగెన్‌ను తన పరిమితికి తీసుకువెళ్లారు, ఆ తర్వాత పూర్తి శక్తిని పొందడం ద్వారా జిజెన్ ఇద్దరినీ నిర్ణయాత్మకంగా ఓడించగలిగాడు. వాటిని, దాదాపుగా రెండోవారిని చంపేస్తూ, మొదటిది సీలింగ్.

ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకిని ఎవరు ఓడించారు?

నరుటో, సాసుకే, కవాకి మరియు బోరుటోల సమిష్టి కృషితో ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి చివరకు తొలగించబడ్డాడు. నరుటో, తన బార్యోన్ మోడ్‌ని ఉపయోగించి, చాలా వరకు పని చేసాడు మరియు ఇస్షికి జీవితకాలాన్ని కేవలం నిమిషాలకు తగ్గించాడు. ఇద్దరూ మరణం అంచున ఉండటంతో, ఇస్షికి కవాకి శరీరంలోకి పునర్జన్మను ఎంచుకున్నాడు.

నరుటో ఏ ఎపిసోడ్ ఇస్షికిని ఓడించాడు?

బోరుటో ఎపిసోడ్ 217లో ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకితో నింజా యొక్క విపరీతమైన యానిమేషన్ పోరాటానికి అభిమానులు తమ స్పందనలను పోస్ట్ చేయడంతో నరుటో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అయ్యింది.

బోరుటోలో ఇస్షికి ఓడిపోయిందా?

బోరుటో పూర్తిగా ఓట్సుట్సుకిగా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత, దానిని దేవుడి చెట్టుగా మార్చడానికి పది తోకలకు ఆహారం ఇస్తానని ఇస్షికి వివరించాడు. అకస్మాత్తుగా, నరుటో ఇస్షికిని పడగొట్టాడు.

ససుకే ఇస్షికితో ఏ ఎపిసోడ్‌తో పోరాడతాడు?

సిరీస్ యొక్క ఎపిసోడ్ 215 అధికారికంగా ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని ప్రారంభిస్తుంది మరియు ఇది దురదృష్టవశాత్తూ నరుటో, సాసుకే మరియు ఈ కొత్త ముప్పు మధ్య ఎంత విస్తృతంగా ఉంటుందో వెల్లడించింది.

బోరుటో ఇస్షికిని ఓడుతుందా?

ఇస్షికికి వ్యతిరేకంగా నిలబడటానికి అది ఒక్కటే సరిపోదు, కానీ బోరుటో జౌగన్‌తో సహా విలన్ చేత స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత మోమోషికి ఒట్సుట్సుకి యొక్క అధికారాలను పొందగలిగాడు. ఈ సామర్థ్యాలతో, అతని వలె శిక్షణ పొందని, బోరుటో కేవలం ఇస్షికి చెమటలు పట్టించే అవకాశం ఉంది.

ఇస్షికిని ఎవరు ఓడించగలరు?

అయినప్పటికీ, నరుటో యొక్క బేరియన్ మోడ్ హాస్యాస్పదంగా బలంగా ఉంది మరియు దాని దాడులను ఎదుర్కోలేకపోయిన ఇస్షికిని పూర్తిగా అధిగమించింది. ఇది, సాసుకే సహాయంతో పాటు, ఇస్షికి మరియు అతని డౌజుట్సస్‌ని ఉపయోగించి నిర్జీవ వస్తువులను కుదించడం వంటి అతని విరిగిన సామర్థ్యాలకు గొప్ప కౌంటర్ అవుతుంది.

ఇస్షికి తర్వాత శత్రువు ఎవరు?

బోరుటో ఇప్పటికే తదుపరి ప్రధాన విలన్‌ను సెట్ చేస్తోంది! ఇషికి ఒట్సుట్సుకిపై పోరాటం తర్వాత విషయాలు చివరకు స్థిరపడినట్లు అనిపించింది. మోమోషికి ఒట్సుట్సుకి నుండి కవాకి బోరుటోని తన స్వాధీనం నుండి మేల్కొల్పినప్పుడు ఇది జరిగింది. అయితే, అనిమే యొక్క సరికొత్త అధ్యాయం తదుపరి ప్రధాన విలన్‌ను బహిర్గతం చేయడానికి తదుపరి పెద్ద యుద్ధాన్ని తెలియజేసింది.

బోరుటోలో చివరి విలన్ ఎవరు?

దాని రూపాన్ని బట్టి, బోరుటో మాంగా/యానిమే చివరిలో ఉన్న ప్రధాన విలన్ కవాకి.

బోరుటో నెక్స్ట్ విలన్ ఎవరు?

ఇస్షికి యొక్క దెయ్యం అప్పుడు కనిపిస్తుంది, మరియు అతని చెడు ఒట్సుట్సుకి సంకల్పంతో కోడ్‌ను అప్పగిస్తుంది, కారా యొక్క ఏకైక ప్రాణాలతో బయటపడిన వ్యక్తిని బోరుటో యొక్క కొత్త ప్రధాన విలన్‌గా ఏర్పాటు చేస్తాడు.

నరుటో ఇస్షికిని ఓడించగలడా?

నరుటో ఇస్షికితో కూడా అదే పని చేయగలడు, సాసుకే ఉచిహా అతని పక్కన ఉంటే తప్ప అతన్ని యుద్ధంలో ఓడించలేడు. ఇద్దరూ పోరాడినప్పుడు, నరుటో తన సిక్స్ పాత్స్ సేజ్ మోడ్ యాక్టివ్‌తో కూడా అతని కంటే చాలా తక్కువ స్థాయిని నిరూపించుకున్నాడు.

ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా నరుటో?

ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి బహుశా నరుటో ఇప్పటి వరకు పోరాడిన అత్యంత బలమైన పాత్ర, మరియు తరువాతి యొక్క బార్యోన్ మోడ్‌కు ధన్యవాదాలు, అతను అతనిని యుద్ధంలో అధిగమించగలిగాడు. అయితే, ఆ సమయంలో ఇస్షికి 3 రోజుల జీవితకాలం మాత్రమే ఉందని గుర్తుంచుకోండి.

హగోరోమో ఇస్షికిని ఓడించగలడా?

అసలు సమాధానం: ప్రైమ్ హగోరోమో ప్రైమ్ ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకిని ఓడించగలరా? అవును, హగోరోమో మరియు హమురా ఇద్దరూ కగుయాను దూరంగా ఉంచారు మరియు హగోరోమో మొత్తం నరుటోవర్స్‌లో అత్యంత బలమైన జీవిగా మారింది. ఇస్షికి కగుయా కంటే కొంచెం బలహీనంగా ఉన్నాడు కాబట్టి అతన్ని హగోరోమో అనేక విధాలుగా ఓడించవచ్చు.

సిక్స్ పాత్స్ యొక్క ఋషి జిగెన్‌ను ఓడించగలడా?

జిగెన్‌కి వ్యతిరేకంగా జరిగే పోరాటంలో, శక్తి నుండి శక్తి వరకు అన్నింటినీ కలిగి ఉన్నందున మేము మా డబ్బును సేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాత్స్‌పై పందెం వేస్తాము. అయినప్పటికీ, ఇది అతనికి కూడా కష్టమైన పోరాటం అని మేము ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాము.

ఆరుమార్గాల మహర్షి కంటే శక్తిమంతుడు ఎవరు?

బోరుటో సిరీస్‌లో, ఇస్షికి ఒక ప్రధాన విలన్ మరియు సిక్స్ పాత్స్ నరుటో మరియు సాసుకే రెండింటి కంటే ఎక్కువ బలం ఉన్న వ్యక్తి.

మరింత శక్తివంతమైన హగోరోమో లేదా జిగెన్ ఎవరు?

అసలు సమాధానం: జిగెన్ లేదా హగోరోమో ఎవరు ఎక్కువ శక్తివంతులు? హగోరోమో తక్కువ స్థాయి ఒట్సుట్సుకి. జిజెన్ అనేది సాపేక్షంగా అధిక స్థాయి ఒట్సుట్సుకి కోసం ఒక నౌక. మేము జిగెన్ నుండి పెద్దగా చూడలేదు మరియు ప్లాట్ నెర్ఫెడ్ నరుటోతో అతని పోరాటం నుండి అతనిని స్కేల్ చేయడం అసాధ్యం.

ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా హగోరోమో?

2 హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి అతను కగుయా ఒట్సుట్సుకి యొక్క ఇద్దరు కుమారులలో ఒకరు, మరొకరు హమురా - హ్యూగా క్లాన్ స్థాపకుడు. హగోరోమో ఒక అపురూపమైన శక్తివంతమైన యోధుడు, అతను బహుశా ఇస్షికిని తనంతట తానుగా ఓడించగలడు.

జిగెన్‌కు ఆరు మార్గాల ఋషి ఉందా?

ఇస్షికి నౌకగా, జిగెన్ కవాకి తన సిక్స్ పాత్స్ సేజ్ మోడ్ రూపంలో నరుటోతో పోల్చితే, అద్భుతమైన శక్తివంతమైన చక్రాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అతను కామా యొక్క రూపాంతరం చెందిన స్థితిని సక్రియం చేసినప్పుడు, అతని చక్రం అది సాసుకేని భయపెట్టి పారిపోయేలా చేసింది మరియు తరువాత అతనిని మరియు నరుటో ఇద్దరినీ భయపెట్టింది.

జిగెన్‌కు ఆరు మార్గాల చక్రం ఉందా?

ఇస్షికి నౌకగా, జిగెన్ కవాకి తన సిక్స్ పాత్స్ సేజ్ మోడ్ రూపంలో నరుటోతో పోల్చితే, అద్భుతమైన శక్తివంతమైన చక్రాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. అతను కామా యొక్క రూపాంతరం చెందిన స్థితిని సక్రియం చేసినప్పుడు, అతని చక్రం అది సాసుకేని భయపెట్టి పారిపోయేలా చేసింది మరియు తరువాత అతనిని మరియు నరుటో ఇద్దరినీ భయపెట్టింది.

జిజెన్‌కు సేజ్ మోడ్ ఉందా?

శారీరక మరియు చక్ర పరాక్రమం అతను కామాను సక్రియం చేసినప్పుడు, జిగెన్ భౌతిక పోరాటంలో నరుటోను తన సిక్స్ పాత్స్ సేజ్ మోడ్‌లో సులభంగా నిర్వహించగలడు మరియు సాసుకే రెండుసార్లు జోక్యం చేసుకోకపోతే ప్రాణాంతకమైన దెబ్బను ఎదుర్కొన్నాడు.

జిగెన్ చక్ర రాడ్లను ఉపయోగించారా?

4 చక్ర రాడ్లు నరుటో ఉజుమాకి మరియు సాసుకే ఉచిహాకు వ్యతిరేకంగా చేసిన పోరాటంలో, బోరుటో సిరీస్‌లో ఉన్న ఇతర జుట్సుల కంటే జిగెన్ ఈ సాంకేతికత ఇప్పటికీ ఉన్నతమైనదని నిరూపించాడు. అతను దీన్ని ఉపయోగించి దాడి చేసి రక్షించగలిగాడు మరియు చివరికి నరుటో ఉజుమాకి మరియు సాసుకే ఉచిహా ఇద్దరినీ క్రూరంగా గాయపరిచాడు.

ఇస్షికి చక్ర రాడ్లను ఉపయోగిస్తుందా?

ఇస్షికి రాడ్‌లు నరుటో రాసెంగాన్‌తో సమానంగా ఢీకొనేంత మన్నికగా ఉన్నాయి. కడ్డీలు వాటి ద్వారా కుట్టిన వారి నుండి చక్రాన్ని హరించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని గుర్తించబడ్డాయి.

సంబంధిత శోధన హాగోరోమో vs ఇస్షికి ఎవరు గెలుస్తారు:

 • హాగోరోమో vs జిగెన్
 • ఇస్షికి vs కగుయా
 • హగోరోమో vs మోమోషికి
 • isshiki otsutsuki
 • ఇస్షికి vs మోమోషికి
 • ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా కగుయా
 • హగోరోమో vs కగుయా
 • ఎవరు బలమైన హగోరోమో లేదా కగుయా
 • కెన్ కాగుయా బీట్ షికి
 • హగోరోమో మోమోషికిని ఓడించగలదు
 • హగోరోమో కగుయాను ఓడించగలదు
 • ఇషికిని ఎవరు ఓడించగలరు
 • హగోరోమో ఎలా చనిపోయాడు
 • హగోరోమో vs ఇస్షికి ఎవరు గెలుస్తారు
 • isshiki otsutsuki మరణం
 • కాగుయా కంటే ఇస్షికి బలమైనది
 • ఎవరు ముందు isshiki otsutsuki హత్య
 • బోరుటో మంగలో చనిపోతాడు
 • isshiki otsutsuki vs కగుయా
 • isshiki otsutsuki మరణం ఎపిసోడ్
 • isshiki ōtsutsuki కన్ను
 • కెన్ హగోరోమో బీట్ షికి
 • హాగోరోమో గోకును ఓడించగలదు
 • షికీ కంటే హగోరోమో బలంగా ఉంది
 • హగోరోమో vs ఇస్షికి
 • కగుయా కంటే హగోరోమో బలంగా ఉంది
 • జిగెన్‌ను ఎవరు ఓడించగలరు
 • జిగెన్ vs కగుయా
 • ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా మోమోషికి
 • ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా మదారా
 • ఎవరు బలమైన ఇస్షికి లేదా హగోరోమో
 • isshiki కంటే కోడ్ బలంగా ఉంది
 • ఎవరు బలమైన ఒట్సుట్సుకి
 • నరుటో కంటే ఇస్షికి బలమైనది
 • isshiki hagoromo కంటే బలంగా ఉంది
 • జిగెన్ మదారాను ఓడించగలడు
 • కగుయా కంటే జిగెన్ బలంగా ఉంది
 • ఎవరు బలమైన జిగెన్ లేదా కగుయా
 • కోడ్ హాగోరోమో కంటే బలంగా ఉంది
 • జిగెన్ ఇస్షికి కంటే బలంగా ఉంది
 • హగోరోమో బలమైన ఒట్సుట్సుకి
 • ఇస్షికి ఏ ఎపిసోడ్ కనిపిస్తుంది
 • ఏ ఎపిసోడ్ నరుటో vs ఇస్షికి
 • ఇస్షికిని చంపినవాడు
 • ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి vs నరుటో మరియు సాసుకే ఎపిసోడ్
 • naruto baryon మోడ్ ఎపిసోడ్ ఎపిసోడ్
 • నరుటో vs ఇస్షికి మాంగా
 • నరుటో vs ఒట్సుట్సుకి ఎపిసోడ్
 • ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి vs నరుటో ఎవరు గెలుస్తారు
 • ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకిని చంపినవాడు
 • ఇషికి కంటే బలవంతుడు
 • మోమోషికి vs ఇస్షికి
 • బోరుటోలో చివరి విలన్ ఎవరు
 • బోరుటోలో ప్రధాన విలన్ ఎవరు
 • నరుటోలో చివరి విలన్ ఎవరు
 • బోరుటోలో బలమైన విలన్ ఎవరు
 • ఇషికి కంటే ఈడా బలంగా ఉంది
 • isshiki otsutsuki vs నరుటో బార్యోన్ మోడ్
 • నరుటో బార్యోన్ మోడ్‌తో ఇస్షికిని ఓడించగలడు
 • ఇస్షికి vs నరుటో ఎపిసోడ్
 • నరుటో మరియు సాసుకే ఫైట్ చేసే ఎపిసోడ్ షికి
 • నరుటో vs ఇస్షికి మాంగా అధ్యాయం
 • హాగోరోమో బీట్ కోడ్ చేయగలదు
 • హగోరోమోను ఎవరు ఓడించగలరు
 • ఇస్షికి కగుయాను ఓడించగలడు
 • ఇషికి మదారను ఓడించగలడు
 • ఎవరు బలమైన హగోరోమో లేదా ఇస్షికి
 • ఆరు మార్గాల ఋషి vs ఇస్షికి
 • జిగెన్ మదారా కంటే బలంగా ఉంది
 • isshiki otsutsuki కంటే hagoromo బలంగా ఉంది
 • నరుటో బేరియన్ మోడ్‌లో జిజెన్‌ను ఓడించగలడు
 • ఎవరు బలమైన జిగెన్ లేదా ఇస్షికి
 • జిగెన్‌ను ఎవరు ఓడించగలరు
 • జిగెన్ బోరుటో
 • జిగెన్ మరియు ఇస్షికి ఒకే వ్యక్తి
 • జిగెన్ మరియు ఓట్సుట్సుకి
 • జిగెన్ కన్ను
 • బోరుటోలో జిగెన్ ఏ ఎపిసోడ్‌లో కనిపిస్తాడు
 • నరుటో కంటే జిగెన్ బలంగా ఉంది
 • జిగెన్ మరణం
ఈ పోస్ట్‌ను రేట్ చేయండి

సంబంధిత పోస్ట్‌లు