ప్రధాన ఎలా పోకీమాన్ ప్రాంతాలు దేశాలు

పోకీమాన్ ప్రాంతాలు దేశాలు

అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఒకే ప్రపంచంలో ఉన్నాయా?

విషయ సూచిక
 1. అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఒకే ప్రపంచంలో ఉన్నాయా?
 2. అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు దీవులా?
 3. పోకీమాన్‌లోని 7 ప్రాంతాలు ఏమిటి?
 4. పోకీమాన్ ప్రాంతాలన్నీ ఎక్కడ ఆధారంగా ఉన్నాయి?
 5. పోకీమాన్ ప్రపంచంలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?
 6. కాంటో మరియు హోయెన్ కనెక్ట్ అయ్యారా?
 7. అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు కనెక్ట్ అయ్యాయా?
 8. ప్రతి పోకీమాన్ ప్రాంతంలో ఏమి ఉంది?
 9. పోకీమాన్ యొక్క 8 ప్రాంతాలు ఏమిటి?
 10. పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?
 11. క్రమంలో అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఏమిటి?
 12. యాష్ ఎన్ని ప్రాంతాలుగా ఉంది?
 13. అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ ఉందా?
 14. హోయెన్ కాంటోకి దగ్గరగా ఉన్నాడా?
 15. కాంటో మరియు జోహ్తో కనెక్ట్ అయ్యారా?
 16. సిన్నో కాంటోతో కనెక్ట్ అయ్యిందా?
 17. కలోస్ కాంటోకి దగ్గరగా ఉన్నాడా?
 18. హోయెన్ మరియు జోహ్టో కనెక్ట్ అయ్యారా?
 19. జోహ్తో మరియు సిన్నోలు కనెక్ట్ అయ్యారా?
 20. అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలకు ఉమ్మడిగా ఏమి ఉంది?
 21. నిర్వహణ క్యారీయింగ్‌కు కనెక్ట్ చేయబడిందా?
 22. పోకీమాన్‌లోని ప్రతి ప్రాంతం ఏమిటి?
 23. ఏ పోకీమాన్ ప్రాంతం ఉత్తమమైనది?
 24. 8 పోకీమాన్ తరాలు ఏమిటి?
 25. పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?
 26. 9వ పోకీమాన్ ప్రాంతం ఏది?
 27. పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు మిగిలి ఉన్నాయి?
 28. పోకీమాన్‌లోని 9 ప్రాంతాలు ఏమిటి?
 29. అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
 30. పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?
 31. పోకీమాన్‌లో అతిపెద్ద ప్రాంతం ఏది?
 32. పోకీమాన్ యాష్ గ్రేలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?
 33. మొత్తం పోకీమాన్ యాష్‌లో ఎన్ని ఉన్నాయి?
 34. యాష్ ఏ ప్రాంతంలో బలంగా ఉంది?
 35. బహుళ ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ ఉందా?
 36. ఏ పోకీమాన్ గేమ్ అత్యధిక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది?
 37. అన్ని పోకీమాన్‌లను కలిగి ఉన్న పోకీమాన్ గేమ్ ఏదైనా ఉందా?
 38. ఏ పోకీమాన్ గేమ్ అన్ని తరాలను కలిగి ఉంది?
 39. కాంటోకి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతం ఏది?
 40. మేనేజ్‌మెంట్ కాంటో దగ్గర ఉందా?
 41. హోయెన్ ఏ ప్రాంతం ఆధారంగా ఉంది?
 42. సంబంధిత శోధన పోకీమాన్ ప్రాంతాల దేశాలు:
 43. సంబంధిత పోస్ట్‌లు

పోకీమాన్ ప్రాంతాలు చారిత్రాత్మకంగా నిజ జీవిత స్థానాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్ మరియు సిన్నోహ్ అన్నీ జపాన్‌లోని ప్రాంతాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి (వరుసగా IRL కాంటో, కాన్సాయ్, క్యుషూ మరియు హక్కైడో). యునోవా, అదే సమయంలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌పై ఆధారపడింది, న్యూయార్క్ నగరం, ఫ్రాన్స్‌లోని కలోస్ మరియు హవాయిలోని అలోలాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు దీవులా?

అనిమే-ప్రత్యేక ప్రాంతాలు రెండూ ద్వీపసమూహాలు. జనరేషన్ VIIIకి ముందు, ప్రతి కోర్ సిరీస్ ప్రాంతంలో దాని ఆంగ్ల పేరులో 'o' అక్షరం ఉండేది (కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, యునోవా, కలోస్ మరియు అలోలా). అనిమే-ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాలలో అక్షరాలు కూడా ఉన్నాయి (ఆరెంజ్ ద్వీపసమూహం మరియు డెకోలోర్ దీవులు).

పోకీమాన్‌లోని 7 ప్రాంతాలు ఏమిటి?

ప్రస్తుతం తెలిసిన తొమ్మిది ప్రాంతాలు ఉన్నాయి: కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, హిసుయి, యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్. అదనంగా, పోకీమాన్ సైడ్ గేమ్‌లలో, ప్రస్తుతం ఏడు ఇతర ప్రాంతాలు ప్రసిద్ధి చెందాయి: ఓర్రే, ఫియోర్, అల్మియా, రాన్సీ, ఫెర్రమ్, ఆబ్లివియా, పాసియో మరియు లెంటల్.

పోకీమాన్ ప్రాంతాలన్నీ ఎక్కడ ఆధారంగా ఉన్నాయి?

పోకీమాన్ ప్రాంతాలు చారిత్రాత్మకంగా నిజ జీవిత స్థానాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్ మరియు సిన్నోహ్ అన్నీ జపాన్‌లోని ప్రాంతాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి (వరుసగా IRL కాంటో, కాన్సాయ్, క్యుషూ మరియు హక్కైడో). యునోవా, అదే సమయంలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌పై ఆధారపడింది, న్యూయార్క్ నగరం, ఫ్రాన్స్‌లోని కలోస్ మరియు హవాయిలోని అలోలాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

పోకీమాన్ ప్రపంచంలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?

ప్రస్తుతం, గేమ్‌లు మరియు యానిమే షోల యొక్క ప్రధాన సిరీస్‌లో, తొమ్మిది తెలిసిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి: కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, హిసుయి, యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్.

కాంటో మరియు హోయెన్ కనెక్ట్ అయ్యారా?

పోకీమాన్ డైమండ్ మరియు పెర్ల్‌లో, సిన్నో, కాంటో, హోయెన్ మరియు జోహ్టో ఒకే దేశంలో భాగమని, కాంటో మరియు జోహ్టో ఇప్పటివరకు అత్యంత అనుసంధానించబడి ఉన్నాయని వివరించబడింది.

అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు కనెక్ట్ అయ్యాయా?

అనేక ప్రాంతాలు ప్రత్యేక ఖండాలలో ఉన్నాయి, ముందుగా ప్రవేశపెట్టిన ప్రాంతాలు (కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్ మరియు సిన్నోహ్) జపాన్‌లోని భాగాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి, తరువాత ప్రాంతాలు యునైటెడ్ స్టేట్స్ (యునోవా మరియు అలోలా), ఫ్రాన్స్ (కలోస్) మరియు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ (గాలార్).

ప్రతి పోకీమాన్ ప్రాంతంలో ఏమి ఉంది?

ప్రాంతాలు పోకీమాన్ విశ్వంలోని ప్రాంతాలు మరియు వివిధ గేమ్‌లు, అనిమే మరియు మాంగాలలో ప్రధాన స్థానం. ప్రతి ప్రాంతం వారి స్వంత పోకీమాన్ ప్రొఫెసర్‌ను కలిగి ఉంది, అతను యువ శిక్షకులకు ప్రత్యేకమైన స్టార్టర్ పోకీమాన్ సెట్‌ను అందిస్తాడు.

పోకీమాన్ యొక్క 8 ప్రాంతాలు ఏమిటి?

పోకీమాన్ యొక్క 8 ప్రాంతాలు ఏమిటి?. కాంటో. పోకీమాన్ ప్రాంతాలలో అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది కాంటో, మొదటి తరం గేమ్‌లకు సెట్టింగ్. … జోహ్తో. … హోయెన్. … సిన్నోహ్. … యునోవా. … కలోస్. … అలోలా. … గాలార్.

పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?

పోకీమాన్ విశ్వంలో అనేక చిన్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, అయితే ప్రధాన సిరీస్ గేమ్‌లు ఎనిమిది ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించాయి: కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్.

క్రమంలో అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఏమిటి?

పోకీమాన్ గేమ్‌ల కోర్ సిరీస్‌లో తొమ్మిది ప్రాంతాలు కనిపించాయి. అవి కనిపించే క్రమంలో, కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో (గతంలో హిసుయ్ అని పిలుస్తారు), యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్. తొమ్మిదవ ప్రాంతం, రాబోయే పోకీమాన్ స్కార్లెట్ మరియు వైలెట్ సెట్టింగ్, దాని పేరు ఇంకా వెల్లడించలేదు.

యాష్ ఎన్ని ప్రాంతాలుగా ఉంది?

తన ప్రయాణంలో ఇప్పటివరకు, యాష్ కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, యునోవా మరియు కలోస్‌లోని ప్రతి ప్రధాన ప్రాంతాల నుండి ఎనిమిది బ్యాడ్జ్‌లను సేకరించాడు. అదనంగా, అతను ఆరెంజ్ ద్వీపసమూహం నుండి 4 బ్యాడ్జ్‌లను కూడా పొందాడు మరియు విన్నర్స్ ట్రోఫీని పొందడానికి ఆరెంజ్ ఐలాండ్స్ ఛాంపియన్‌ను ఓడించాడు.

అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ ఉందా?

నాకు తెలిసినంత వరకు, gen 1 నుండి gen 7 వరకు అన్ని ప్రాంతాలను కలిగి ఉన్న ఒకే ఒక ఫాంగేమ్ ఉంది (కాలోస్ ప్రాంతంతో ఒకే ఒక ఫాంగమే ఉంది).

హోయెన్ కాంటోకి దగ్గరగా ఉన్నాడా?

అయినప్పటికీ, కాంటోను జోహ్టో నుండి మరియు వైస్ వెర్సా సముద్రం ద్వారా పోకీమాన్ గోల్డ్, సిల్వర్, క్రిస్టల్, హార్ట్ గోల్డ్ మరియు సోల్ సిల్వర్ వెర్షన్‌లలో యాక్సెస్ చేయవచ్చు....ప్రధాన సిరీస్ ప్రాంతాలు.

కాంటో మరియు జోహ్తో కనెక్ట్ అయ్యారా?

జోహ్టో అనేది కాంటో యొక్క పశ్చిమ భాగానికి అనుసంధానించబడిన ప్రాంతం. ఇది జనరేషన్ II, పోకీమాన్ గోల్డ్, సిల్వర్ మరియు పోకీమాన్ క్రిస్టల్‌లలో పరిచయం చేయబడింది, తరువాత వారి రీమేక్‌లు, హార్ట్‌గోల్డ్ మరియు సోల్‌సిల్వర్‌లలో కనిపించింది. అనిమే యొక్క మూడవ, నాల్గవ మరియు ఐదవ సీజన్లు కూడా అక్కడ సెట్ చేయబడ్డాయి.

సిన్నో కాంటోతో కనెక్ట్ అయ్యిందా?

సిన్నోహ్ జోహ్టోకు ఉత్తరాన ఉందని సూచించడానికి గేమ్‌లో ఆధారాలు ఉన్నాయి, అవి సింజో రూయిన్స్ మరియు పోక్‌గేర్ ద్వారా సిన్నోహ్ సంగీతం ఉత్తరాది శబ్దాలు అని పేర్కొంది. BirdKeeperToby యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం, Sinnoh, JohTO, KanTO అనే పేరు కారణంగా సిన్నో కాంటో మరియు జోహ్తోతో అనుసంధానించబడి ఉంది.

కలోస్ కాంటోకి దగ్గరగా ఉన్నాడా?

ఈ భావన జపాన్‌లోని ప్రాంతాలను పోలి ఉంటుంది, దీని ఆధారంగా పోకీమాన్ ప్రపంచం రూపొందించబడింది మరియు దాని నుండి పోకీమాన్ దేశం యొక్క కాంటో ప్రాంతం దాని పేరును పొందింది. యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్‌లు కాంటో మరియు జోహ్టోలకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి మరియు అవి ఈ దేశంలో భాగం కాకపోవచ్చు.

హోయెన్ మరియు జోహ్టో కనెక్ట్ అయ్యారా?

ఒక పెద్ద దేశం. పోకీమాన్ డైమండ్ మరియు పెర్ల్‌లో, సిన్నో, కాంటో, హోయెన్ మరియు జోహ్టో ఒకే దేశంలో భాగమని, కాంటో మరియు జోహ్టో ఇప్పటివరకు అత్యంత అనుసంధానించబడి ఉన్నాయని వివరించబడింది.

జోహ్తో మరియు సిన్నోలు కనెక్ట్ అయ్యారా?

Sinnoh మరియు Johto's overlap Sinnoh మరియు Johto అనేవి ఒకదానికొకటి (మరియు ఇతర ప్రాంతాలు) భారీ లింక్‌లను కలిగి ఉన్న రెండు ప్రాంతాలు. పోకీమాన్ గోల్డ్ మరియు సిల్వర్‌లోని ఒరిజినల్ తరం రెండు టైటిల్‌లు నిజంగా జోహ్టోలో లాన్స్ మరియు ఓక్ మాత్రమే చూపించబడ్డాయి, కాంటోలోని మునుపటి అన్ని ముఖ్యమైన పాత్రలు తరం రెండులో మళ్లీ కనిపించాయి.

అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఉమ్మడిగా ఏమి కలిగి ఉన్నాయి?

ప్రతి ప్రాంతం వారి స్వంత పోకీమాన్ ప్రొఫెసర్‌ను కలిగి ఉంది, అతను యువ శిక్షకులకు ప్రత్యేకమైన స్టార్టర్ పోకీమాన్ సెట్‌ను అందిస్తాడు. ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రాంతీయ ఎలైట్ ఫోర్ మరియు పోకీమాన్ ఛాంపియన్‌లతో పాటు ఎనిమిది మంది జిమ్ లీడర్‌ల ప్రత్యేక సెట్ కూడా ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, ప్రాంతాలు జోహ్టో మరియు కాంటో వంటి ఎలైట్ ఫోర్ విభాగాలను పంచుకోగలవు.

నిర్వహణ క్యారీయింగ్‌కు కనెక్ట్ చేయబడిందా?

జోహ్టో కాంటోకు పశ్చిమాన ఉంది, ఇది సిన్నోహ్ మరియు సింజో శిథిలాలకు దక్షిణాన ఉమ్మడి భూభాగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది పరిచయం చేయబడిన రెండవ కోర్ సిరీస్ ప్రాంతం. మొదట పోకీమాన్ గోల్డ్ మరియు సిల్వర్‌లో అన్వేషించబడింది, ఇది మునుపటి గేమ్‌లలో లేని అదనపు 100 పోకీమాన్‌లకు నిలయం.

పోకీమాన్‌లోని ప్రతి ప్రాంతం ఏమిటి?

పోకీమాన్ గేమ్‌ల కోర్ సిరీస్‌లో తొమ్మిది ప్రాంతాలు కనిపించాయి. అవి కనిపించే క్రమంలో, కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో (గతంలో హిసుయ్ అని పిలుస్తారు), యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్.

ఏ పోకీమాన్ ప్రాంతం ఉత్తమమైనది?

పోకీమాన్ విశ్వంలో 15 ఉత్తమ ప్రాంతాలు

 • 1 జోహ్తో. కాంటో ప్రాంతం ఎంత జనాదరణ పొందిందో నిరూపించబడింది, ఇది జోహ్తో ప్రాంతంపై అతిపెద్ద ముద్ర వేసింది.
 • 2 కాంటో. అభిమానులకు బహుశా బాగా తెలిసిన ప్రాంతం, కాంటో ప్రాంతం అంతా ప్రారంభించబడింది. …
 • 3 హోయెన్. …
 • 4 సిన్నోహ్. …
 • 5 కలోస్. …
 • 6 మీరు అవుతారు. …
 • 7 గాలార్. …
 • 8 ఒరే. …

8 పోకీమాన్ తరాలు ఏమిటి?

తరాలు. మొదటి తరం (1996–1999) … రెండవ తరం (1999–2002) … మూడవ తరం (2002–2006) … నాల్గవ తరం (2006–2010) … ఐదవ తరం (2010–2013) … ఆరవ తరం (2013–2016) … (2016–2019) … ఎనిమిదో తరం (2019–2022)

పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?

పోకీమాన్ విశ్వంలో అనేక చిన్న ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, అయితే ప్రధాన సిరీస్ గేమ్‌లు ఎనిమిది ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించాయి: కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్.

9వ పోకీమాన్ ప్రాంతం ఏది?

పోకీమాన్ స్కార్లెట్ & వైలెట్ ప్రాంతం అధికారికంగా ధృవీకరించబడనప్పటికీ, పోకీమాన్ స్కార్లెట్ & వైలెట్ స్పెయిన్ మరియు చుట్టుపక్కల దేశాల ఆధారంగా ఒక ప్రదేశంలో జరుగుతుందని తెలుస్తోంది. పేర్ల నుండి ఐకానిక్ ల్యాండ్‌మార్క్‌ల వరకు, రివీల్ ట్రైలర్ మనకు యూరోపియన్ దేశం వైపు చూపే అనేక సూచనలను అందించింది.

పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు మిగిలి ఉన్నాయి?

కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, యునోవా, కలోస్, అలోలా, గాలార్ మరియు హిసుయ్‌లతో సహా ప్రస్తుతం పోకీమాన్ GOలో తొమ్మిది ప్రాంతాలు సూచించబడ్డాయి.

పోకీమాన్‌లోని 9 ప్రాంతాలు ఏమిటి?

ప్రస్తుతం తెలిసిన తొమ్మిది ప్రాంతాలు ఉన్నాయి: కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, హిసుయి, యునోవా, కలోస్, అలోలా మరియు గాలార్. అదనంగా, పోకీమాన్ సైడ్ గేమ్‌లలో, ప్రస్తుతం ఏడు ఇతర ప్రాంతాలు ప్రసిద్ధి చెందాయి: ఓర్రే, ఫియోర్, అల్మియా, రాన్సీ, ఫెర్రమ్, ఆబ్లివియా, పాసియో మరియు లెంటల్.

అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?

మొదటి నాలుగు ప్రాంతాలు మరియు హిసుయ్ ప్రాంతం జపాన్‌లోని చిన్న ప్రాంతాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి, యునోవా మరియు అలోలా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి, కలోస్ ఫ్రాన్స్‌పై ఆధారపడింది మరియు గలార్ యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్‌పై ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆరిజోనాలోని ఫీనిక్స్ ఓర్రేకు ప్రేరణ అని చెప్పబడింది.

పోకీమాన్‌లో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?

పోకీమాన్‌లోని ఎనిమిది ప్రాంతాలను అభిమానులకు ఆవిష్కరించిన క్రమంలో.. కాంటో యొక్క విచ్ఛిన్నం గురించి తెలుసుకుందాం. పోకీమాన్ ప్రాంతాలలో అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది కాంటో, మొదటి తరం గేమ్‌లకు సెట్టింగ్. … జోహ్తో. … హోయెన్. … సిన్నోహ్. … యునోవా. … కలోస్. … అలోలా. … గాలార్.

పోకీమాన్‌లో అతిపెద్ద ప్రాంతం ఏది?

సిన్నో అన్నింటికంటే పెద్ద ప్రాంతం (నాకు జగన్ ఎలా ఉంచాలో తెలిస్తే నేను చేస్తాను).

పోకీమాన్ యాష్ గ్రేలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?

అతని ప్రయాణంలో ఇప్పటివరకు, యాష్ కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్, సిన్నో, యునోవా మరియు కలోస్‌లోని ప్రతి ప్రధాన ప్రాంతాల నుండి ఎనిమిది బ్యాడ్జ్‌లను సేకరించాడు….ఆష్ గ్రేలో ఎన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి?

మొత్తం పోకీమాన్ యాష్‌లో ఎన్ని ఉన్నాయి?

ప్రస్తుతం, యాష్ 76 పోకీమాన్‌లను కలిగి ఉంది, అయితే వాటిలో 30 ప్రొఫెసర్ ఓక్స్ ల్యాబ్‌లో ఉంచబడిన టౌరోస్‌ను కలిగి ఉన్నాయి.

యాష్ ఏ ప్రాంతంలో బలంగా ఉంది?

పోకీమాన్: ప్రతి ప్రాంతం నుండి యాష్ యొక్క ఉత్తమ పోకీమాన్. 2 అలోలా: మెల్మెటల్.3 కలోస్: గ్రెనింజా. … 4 యునోవా: పిగ్నైట్. … 5 సిన్నో: ఇన్ఫెర్నేప్. … 6 హోయెన్: స్సెప్టైల్. … 7 జోహ్టో: హెరాక్రాస్. … 8 కాంటో: చారిజార్డ్. … 9 గౌరవప్రదమైన ప్రస్తావన: పికాచు. పికాచు యాష్‌కి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మరియు సన్నిహిత సహచరుడు మాత్రమే కాదు, అతని అత్యంత శక్తివంతమైన పోకీమాన్‌లో కూడా ఒకరు. …

బహుళ ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ ఉందా?

గోల్డ్ & సిల్వర్ ఇప్పటికీ ఉత్తమ పోకీమాన్ గేమ్‌లు ఎందుకంటే వాటికి రెండు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి - అనిమే నుండి ఈ ఎపిసోడ్ సమానంగా ఉంటుంది. ఎటువంటి సందేహం లేకుండా, గేమ్ ఫ్రీక్ యొక్క ప్రసిద్ధ పోకీమాన్ సిరీస్‌లో పోకీమాన్ గోల్డ్, సిల్వర్ మరియు క్రిస్టల్ అత్యుత్తమ గేమ్‌లు.

ఏ పోకీమాన్ గేమ్ అత్యధిక ప్రాంతాన్ని కలిగి ఉంది?

సోల్ సిల్వర్/హార్ట్ గోల్డ్ ఖచ్చితంగా. హార్ట్ గోల్డ్ మరియు సోల్ సిల్వర్. రెండు ప్రాంతాలు (జోహ్టో మరియు కాంటో), బోలెడంత ఈవెంట్‌లు, హోయెన్ మరియు సిన్నోహ్ పోకీమాన్ నిర్దిష్ట రోజులలో పాప్ అప్ అవుతాయి, లెజెండరీ పోకీమాన్, బాటిల్ ఫ్రాంటియర్ మరియు కొన్ని ఇతర సరదా విషయాలను వెంటాడుతూ ఉంటాయి.

అన్ని పోకీమాన్‌లను కలిగి ఉన్న పోకీమాన్ గేమ్ ఏదైనా ఉందా?

పోకీమాన్ డైమండ్ మరియు పర్ల్ కలిసి సిన్నో పోకెడెక్స్ (ఈ గేమ్‌లలో 150 పోకీమాన్‌లు ఉన్నాయి) నుండి అన్ని పోకీమాన్‌లను కలిగి ఉన్నాయి, ఈవెంట్-ప్రత్యేకమైన మానాఫీని పక్కన పెడితే. Pokémon Platinum సిన్నో పోకెడెక్స్ (ఈ గేమ్‌లో 210 పోకీమాన్‌లు ఉన్నాయి) నుండి కొన్ని పోకీమాన్‌లు లేవు, అవి డైమండ్ లేదా పెర్ల్‌లో చూడవచ్చు.

ఏ పోకీమాన్ గేమ్ అన్ని తరాలను కలిగి ఉంది?

బాహ్య లింకులు

కాంటోకి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతం ఏది?

కాంటో ప్రాంతం (జపనీస్: కాంటో ప్రాంతం) అనేది పోకీమాన్ ప్రపంచంలోని ఒక ప్రాంతం. కాంటో జోహ్టోకు తూర్పున ఉంది, ఇది కలిసి సిన్నోహ్‌కు దక్షిణాన ఉన్న ఉమ్మడి భూభాగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.

మేనేజ్‌మెంట్ కాంటో దగ్గర ఉందా?

జోహ్టో ప్రాంతం (జపనీస్: జపనీస్: జోహ్టో ప్రాంతం) పోకీమాన్ ప్రపంచంలోని ప్రాంతం. జోహ్టో కాంటోకు పశ్చిమాన ఉంది, ఇది సిన్నోహ్ మరియు సింజో శిథిలాలకు దక్షిణాన ఉమ్మడి భూభాగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.

హోయెన్ ఏ ప్రాంతం ఆధారంగా ఉంది?

కాంటో, జోహ్టో, హోయెన్ మరియు సిన్నోహ్ అన్నీ జపాన్‌లోని ప్రాంతాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి (వరుసగా IRL కాంటో, కాన్సాయ్, క్యుషూ మరియు హక్కైడో). యునోవా, అదే సమయంలో, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌పై ఆధారపడింది, న్యూయార్క్ నగరం, ఫ్రాన్స్‌లోని కలోస్ మరియు హవాయిలోని అలోలాపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

సంబంధిత శోధన పోకీమాన్ ప్రాంతాల దేశాలు:

 • unova ప్రాంతం
 • యునోవా ప్రాంతం ఎక్కడ ఆధారంగా ఉంది
 • పోకీమాన్ ప్రాంతాల ఆధారంగా
 • సిన్నోహ్ ఏ దేశం ఆధారంగా ఉంది
 • క్రమంలో పోకీమాన్ ప్రాంతాలు
 • orre ప్రాంతం
 • కలోస్ ఏ దేశం ఆధారంగా ఉంది
 • అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు క్రమంలో
 • పోకీమాన్ ప్రాంతాల మ్యాప్
 • గాలార్ ప్రాంతం దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది
 • జోహ్టో ప్రాంతం దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది
 • ఏ దేశం ఆధారంగా ఉంది
 • నిజ జీవితంలో పోకీమాన్ ప్రాంతాలు
 • అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాల మ్యాప్
 • పాట ప్రాంతం పోకీమాన్
 • పోకీమాన్ ప్రాంతాల స్టార్టర్స్
 • పోకీమాన్ ప్రాంతం
 • హిసుయ్ ప్రాంతం పోకీమాన్
 • అన్ని పోకీమాన్ ప్రాంతాలు
 • పోకీమాన్ ప్రపంచ పటం
 • కలోస్ ప్రాంతం పోకీమాన్
 • పోకీమాన్ ప్రపంచ పటం 2022
 • గాలార్‌తో పోకీమాన్ ప్రపంచ పటం
 • నిజ జీవితంలో పోకీమాన్ ప్రాంతాలు
 • ఏ పోకీమాన్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ పోకీమాన్ ఉంది
 • పోకీమాన్ ప్రాంతం పేరు జనరేటర్
 • అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్
 • పోకీమాన్ జెన్ 8 ప్రాంతం
 • అలోలా ప్రాంతం పోకీమాన్
 • sinnoh ప్రాంతం పోకీమాన్
 • పోకీమాన్ బూడిద జాబితా క్రమంలో పట్టుకుంది
 • బూడిదలో ఎన్ని పోకీమాన్ ఉంది
 • బూడిద యొక్క పోకీమాన్ అంతా
 • బూడిద యొక్క పికాచు
 • బూడిద కెచుమ్ భార్య
 • ash galar జట్టు
 • బూడిద కెచమ్ వయస్సు
 • అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ rom
 • రెడ్డిట్ అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్
 • అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ ఎందుకు లేదు
 • అన్ని ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్ డౌన్‌లోడ్
 • అన్ని తరాలతో పోకీమాన్ గేమ్
 • చాలా ప్రాంతాలతో పోకీమాన్ గేమ్
 • అన్ని పోకీమాన్‌లతో పోకీమాన్ గేమ్
 • అన్ని ప్రాంతాలతో అనుకూల పోకీమాన్ గేమ్
 • కాంటో ఎక్కడ ఉంది
 • కాంటో దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది
 • హోయెన్ ఎక్కడ ఉంది
 • యునోవా ఏ ప్రాంతం ఆధారంగా ఉంది
 • గాలార్ ఏ దేశం ఆధారంగా ఉంది
ఈ పోస్ట్‌ను రేట్ చేయండి

సంబంధిత పోస్ట్‌లు