ప్రధాన ఎలా 8వ హోకేజ్ ఎవరు

8వ హోకేజ్ ఎవరు

9వ హోకేజ్ ఎవరు?

విషయ సూచిక
 1. 9వ హోకేజ్ ఎవరు?
 2. 10వ హోకేజ్ ఎవరు?
 3. 11వ హోకేజ్ ఎవరు?
 4. సాకురా 8వ హోకేజ్ అవుతుందా?
 5. 11వ హోకేజ్ ఎవరు?
 6. 10వ హోకేజ్ ఎవరు?
 7. బోరుటోలో 8 హోకేజ్ ఎవరు?
 8. 9వ హోకేజ్ ఉందా?
 9. హోకేజ్ 12 ఎవరు?
 10. మొత్తం 10 హోకేజ్ ఎవరు?
 11. 16 హోకేజ్ ఎవరు?
 12. 9 హోకేజ్ ఎవరు?
 13. సాకురా 8వ హోకేజ్ అవుతుందా?
 14. 8వ హోకేజ్ ఎవరు అవుతారు?
 15. 9వ హోకేజ్ ఎవరు?
 16. 20 హోకేజ్ ఎవరు?
 17. హిమావరి హొకేజ్‌గా మారిందా?
 18. బోరుటోలో 9వ హోకేజ్ ఎవరు?
 19. 8వ హోకేజ్ ఎవరు?
 20. బోరుటోలో ప్రస్తుత హోకేజ్ ఎవరు?
 21. 11వ హోకేజ్ ఎవరు?
 22. హోకేజ్ 12వ ఎవరు?
 23. 13 హోకేజ్ ఎవరు?
 24. నరుటో 12వ హోకేజ్?
 25. నరుటోలోని 10 హోకేజ్‌లు ఎవరు?
 26. నరుటోలో 16వ హోకేజ్ ఎవరు?
 27. 15 హోకేజ్ ఎవరు?
 28. హోకేజ్ 19 ఎవరు?
 29. హిమావరి బోరుటో కంటే బలవంతురా?
 30. హిమవరి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది?
 31. బోరుటో 8 హోకేజ్ ఎవరు?
 32. హిమవరి బోరుటోని ఓడించగలదా?
 33. నరుటోను హిమవారి ఓడించగలదా?
 34. హిమవారి శక్తి ఏమిటి?
 35. బోరుటోలో బలమైనది ఎవరు?
 36. హిమావరి ఉజుమాకిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నారు?
 37. Mitsuki యొక్క క్రష్ ఎవరు?
 38. హిమవారితో షిప్ ఎవరు?
 39. కురమ హిమవారికి ఎందుకు భయపడుతుంది?
 40. హిమావరి బోరుతో కొట్టగలదా?
 41. హిమావరి ఎవరిని ఓడించగలదు?
 42. హిమవారికి ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయి?
 43. హిమవరికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉంది?
 44. 8వ హోకేజ్ ఎవరికి సంబంధించిన సంబంధిత శోధన:
 45. సంబంధిత పోస్ట్‌లు

తొమ్మిదవ హోకేజ్ (第回消防シャドウ, క్యుడైమే హొకేజ్) ఇటీవల కోనోహగకురే నాయకుడయ్యాడు. హొకేజ్‌గా, కోనోహా మరియు దాని నివాసులకు సంబంధించి తమను తాము ప్రదర్శించే అన్ని రాజకీయ మరియు సైనిక సమస్యలపై ఆమె పదం పట్టును కలిగి ఉంది.

10వ హోకేజ్ ఎవరు?

నరుటో పదవీ విరమణ చేసినా లేదా అశక్తుడైనా లేదా చంపబడినా, వారు కాకాషిని తాత్కాలికంగా వెనక్కి తీసుకురావచ్చు లేదా సాకురాకు ఆ స్థానాన్ని అందించవచ్చు. వ్రాసే సమయానికి, కొనోహమారు ఇప్పటికీ హోకేజ్‌గా ఉండలేనంత బలహీనంగా ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ అతనికి సామర్థ్యం ఉంది. కాబట్టి సకురా 8వది అయితే, కోనోహమరు 9వది మరియు శారద 10వది.

11వ హోకేజ్ ఎవరు?

జిరయ్య అనేక ప్రధాన షోనెన్ జంప్ పాపులారిటీ పోల్స్‌లో కనిపించారు. రెండు, మూడు స్థానాల్లో టాప్‌ టెన్‌లో నిలిచాడు. నాలుగో పోల్‌లో అతను 11వ స్థానంలో నిలిచాడు.

సాకురా 8వ హోకేజ్ అవుతుందా?

చాలా ద్వేషానికి లోనవుతున్నప్పటికీ, ఎనిమిదవ హోకేజ్ స్థానానికి సాకురా సరైన అభ్యర్థి. యుక్తవయస్సులో, సాకురా ఒక నింజాగా సునాడే సెంజును అధిగమించగలిగింది మరియు సునాడే గ్రామాన్ని జోనిన్‌గా నడిపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటే, సాకురా హరునో కూడా చేయగలడు.

11వ హోకేజ్ ఎవరు?

జిరయ్య అనేక ప్రధాన షోనెన్ జంప్ పాపులారిటీ పోల్స్‌లో కనిపించారు. రెండు, మూడు స్థానాల్లో టాప్‌ టెన్‌లో నిలిచాడు. నాలుగో పోల్‌లో అతను 11వ స్థానంలో నిలిచాడు.

10వ హోకేజ్ ఎవరు?

నరుటో పదవీ విరమణ చేసినా లేదా అశక్తుడైనా లేదా చంపబడినా, వారు కాకాషిని తాత్కాలికంగా వెనక్కి తీసుకురావచ్చు లేదా సాకురాకు ఆ స్థానాన్ని అందించవచ్చు. వ్రాసే సమయానికి, కొనోహమారు ఇప్పటికీ హోకేజ్‌గా ఉండలేనంత బలహీనంగా ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ అతనికి సామర్థ్యం ఉంది. కాబట్టి సకురా 8వది అయితే, కోనోహమరు 9వది మరియు శారద 10వది.

బోరుటోలో 8 హోకేజ్ ఎవరు?

కొనోహా యొక్క ఎలైట్ జోనిన్‌లో ఒకరైన కొనోహమారు సరుటోబి నరుటో యొక్క స్వంత విద్యార్థి, మరియు అతని గురువు వలె, అతను ఏదో ఒక రోజు హోకేజ్‌గా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. భవిష్యత్తులో గ్రామాన్ని నడిపించే నైపుణ్యం కోనోహమారుకు ఉంది.

9వ హోకేజ్ ఉందా?

తొమ్మిదవ హోకేజ్ (第回消防シャドウ, క్యుడైమే హొకేజ్) ఇటీవల కోనోహగకురే నాయకుడయ్యాడు. హొకేజ్‌గా, కోనోహా మరియు దాని నివాసులకు సంబంధించి తమను తాము ప్రదర్శించే అన్ని రాజకీయ మరియు సైనిక సమస్యలపై ఆమె పదం పట్టును కలిగి ఉంది.

హోకేజ్ 12 ఎవరు?

12వ హోకేజ్ ఎవరు? ప్రస్తుతానికి, 12వ హోకేజ్ లేదు.

మొత్తం 10 హోకేజ్ ఎవరు?

హోకేజ్ యొక్క జాబితా. హషీరామా సెంజు, మొదటి హోకేజ్.తోబిరామా సెంజు, రెండవ హోకేజ్.హిరుజెన్ సరుటోబి, మూడవ హోకేజ్.మినాటో నమికేజ్, నాల్గవ హోకేజ్.సునాడే, ఐదవ హోకేజ్.డాంజో షిమురా, ఆరవ హొకేజ్ హాకేజ్ క్యాండిడేట్. ఆరవ హోకేజ్. నరుటో ఉజుమాకి, ఏడవ హోకేజ్.

16 హోకేజ్ ఎవరు?

నరుటో లోర్: హషిరామా సెంజు

9 హోకేజ్ ఎవరు?

తొమ్మిదవ హోకేజ్ (第回消防シャドウ, క్యుడైమే హొకేజ్) ఇటీవల కోనోహగకురే నాయకుడయ్యాడు. హొకేజ్‌గా, కోనోహా మరియు దాని నివాసులకు సంబంధించి తమను తాము ప్రదర్శించే అన్ని రాజకీయ మరియు సైనిక సమస్యలపై ఆమె పదం పట్టును కలిగి ఉంది.

సాకురా 8వ హోకేజ్ అవుతుందా?

ఆమె ప్రాథమికంగా వైద్య నింజా అయినప్పటికీ, సాకురా యొక్క పోరాట పరాక్రమం కేజ్ కంటే తక్కువ కాదు. ఆమె నరుటో ఉజుమాకి వలె బలంగా లేనప్పటికీ, అవసరమైతే ఆమె ఖచ్చితంగా కోనోహగాకురేను నడిపించడానికి అర్హురాలు. అలాగే, సాకురా గ్రామం యొక్క 8వ హోకేజ్‌గా మారడాన్ని ప్రజలు చూడగలరు.

8వ హోకేజ్ ఎవరు అవుతారు?

ఎనిమిదవ హోకేజ్‌గా మారడానికి అత్యంత సంభావ్య ఎంపిక కొనోహమరు సరుటోబి. బోరుటో వలె, కొనోహమారు తన సిరలలో హోకేజ్ రక్తంతో ఒక నింజా, అతని తాత, మూడవ కృతజ్ఞతలు.

9వ హోకేజ్ ఎవరు?

8వ హోకేజ్ కొనోహమారు సరుతోబి ఇప్పటికే 9వ హోకేజ్‌ను కేటాయించినట్లు పుకార్లు వచ్చాయి - శారదా ఉచిహా. అందుకే 9వ హోకేజ్‌గా వచ్చే శారద ఉచిహ పాత్ర అని భావిస్తున్నారు. నిజానికి పుకార్లు నమ్మితే శారదా ఉచిహ 9వ హోకేజ్ పాత్ర.

20 హోకేజ్ ఎవరు?

హిరుజెన్ సరుటోబి ఎవరు?

హిమావరి హొకేజ్‌గా మారిందా?

హిమావరి ఉజుమకి (ఉజుమకి హిమావరి) కొనోహగకురే పౌరుడు, ఉజుమాకి వంశానికి చెందిన వారు, అలాగే హ్యూగా వంశానికి చెందిన ప్రత్యక్ష వారసుడు.... ’నరుటో’ ప్రొఫైల్: హిమావరీ ఉజుమకి.

బోరుటోలో 9వ హోకేజ్ ఎవరు?

అందుకే 9వ హోకేజ్‌గా వచ్చే శారద ఉచిహ పాత్ర అని భావిస్తున్నారు.

8వ హోకేజ్ ఎవరు?

కొనోహా యొక్క ఎలైట్ జోనిన్‌లో ఒకరైన కొనోహమారు సరుటోబి నరుటో యొక్క స్వంత విద్యార్థి, మరియు అతని గురువు వలె, అతను ఏదో ఒక రోజు హోకేజ్‌గా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. భవిష్యత్తులో గ్రామాన్ని నడిపించే నైపుణ్యం కోనోహమారుకు ఉంది.

బోరుటోలో ప్రస్తుత హోకేజ్ ఎవరు?

1 నరుటో ఉజుమాకి - ఏడవ హోకేజ్ నరుటో యొక్క ప్రారంభ పరుగు ముగిసిన తర్వాత ప్రారంభించబడిన ఏకైక హోకేజ్, నరుటో ఉజుమాకి స్వయంగా సెవెంత్ హోకేజ్ మరియు బోరుటో రన్ యొక్క ఏకైక హోకేజ్.

11వ హోకేజ్ ఎవరు?

జిరయ్య అనేక ప్రధాన షోనెన్ జంప్ పాపులారిటీ పోల్స్‌లో కనిపించారు. రెండు, మూడు స్థానాల్లో టాప్‌ టెన్‌లో నిలిచాడు. నాలుగో పోల్‌లో అతను 11వ స్థానంలో నిలిచాడు.

హోకేజ్ 12వ ఎవరు?

12వ హోకేజ్ ఎవరు? ప్రస్తుతానికి, 12వ హోకేజ్ లేదు.

13 హోకేజ్ ఎవరు?

కాకాషి హటకే

నరుటో 12వ హోకేజ్?

సెవెంత్ హోకేజ్, నరుటో ఉజుమాకి కోనోహా యొక్క ప్రస్తుత నాయకుడు మరియు అన్ని కేజ్‌లలో బలమైనవాడు.

నరుటోలోని 10 హోకేజ్‌లు ఎవరు?

నరుటో: ప్రతి హోకేజ్, శక్తి ప్రకారం ర్యాంక్ చేయబడింది.

నరుటోలో 16వ హోకేజ్ ఎవరు?

నరుటో ప్రొఫైల్: సునాడే

15 హోకేజ్ ఎవరు?

కాకాషి హటకే

హోకేజ్ 19 ఎవరు?

కాకాషి హటకే

హిమావరి బోరుటో కంటే బలవంతురా?

కాబట్టి హిమావరి స్వచ్ఛమైన సామర్థ్యాల పరంగా బోరుటో కంటే కూడా బలమైన పాత్రగా మారడానికి గల కొన్ని కారణాలు.

హిమవరి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది?

జంట ఇనోహిమా (じんヒマ జిన్‌హిమా) అనేది ఇనోజిన్ యమనకా మరియు హిమావరి ఉజుమకి మధ్య ఉన్న శృంగార సంబంధాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం.

బోరుటో 8 హోకేజ్ ఎవరు?

కొనోహమారు ఎనిమిదవ హోకేజ్‌గా ఉండవలసి ఉండగా, మరొక బోరుటో పాత్ర ఇప్పటికే తొమ్మిదవది కావడానికి అవసరమైన అర్హతలను చూపుతోంది - శారద ఉచిహ.

హిమవరి బోరుటోని ఓడించగలదా?

చిన్న వయస్సులో ఉన్నప్పటికీ, హిమావరి మంచి పోరాటాన్ని చేయగలదు. ఈ యానిమే క్యారెక్టర్‌లు ఆమె ఫైట్‌లో తీయడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. బోరుటో అనేది బోరుటో యొక్క నామమాత్రపు పాత్ర కావచ్చు, కానీ అభిమానులు నిజంగా నరుటో మరియు హినాటాల కుమార్తె హిమావరి పాత్రను ఇష్టపడతారు.

నరుటోను హిమవారి ఓడించగలదా?

ప్రస్తుతం బోరుటో: నరుటో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్‌లో హిమవారి చిత్రంలో లేరు మరియు త్వరలో ఎక్కువ దృష్టి పెట్టలేరు. పర్యవసానంగా, సిరీస్ ముగిసే సమయానికి ఆమె నరుటో స్థాయికి సమీపంలో ఎక్కడా ఉండదు.

హిమవారి శక్తి ఏమిటి?

హిమావరి సుప్తచేతనంగా జెంటిల్ ఫిస్ట్ తైజుట్సుని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఆమె లక్ష్యాన్ని అంతర్గతంగా దెబ్బతీసేందుకు లేదా వారి చక్ర పాత్‌వే సిస్టమ్‌ను అతితక్కువ సంపర్కంతో మార్చడానికి ఆమె వివిధ స్ట్రైక్‌ల ద్వారా ప్రత్యర్థి యొక్క టెన్కేట్సులో శస్త్రచికిత్స ద్వారా చక్రాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

బోరుటోలో బలమైనది ఎవరు?

20 అత్యంత శక్తివంతమైన బోరుటో పాత్రలు బలహీనమైనవి నుండి బలమైనవి వరకు ర్యాంక్ చేయబడ్డాయి

 • 1 కవాకి. కొత్త తరం యొక్క బలమైన బోరుటో పాత్ర కవాకి అనే రహస్యమైన మరియు శక్తివంతమైన యువకుడు తప్ప మరెవరో కాదు.
 • 2 మిత్సుకి. …
 • 3 బోరుటో. …
 • 4 శారద. …
 • 5 షింకి. …
 • 6 షిన్ ఉచిహా.…
 • 7 షికాడై. …
 • 8 మిరాయ్. …

హిమావరి ఉజుమాకిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకున్నారు?

జంట ఇనోహిమా (じんヒマ జిన్‌హిమా) అనేది ఇనోజిన్ యమనకా మరియు హిమావరి ఉజుమకి మధ్య ఉన్న శృంగార సంబంధాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం.

Mitsuki యొక్క క్రష్ ఎవరు?

చివరగా, శారద నరుటోతో కలిసి తమ 'ప్రయాణం' ప్రారంభించేందుకు చోచోను పిలిచినప్పుడు, మిత్సుకి ఆమెను ఎలా పక్కకు లాగిందో చౌచౌ బోరుటోతో చెబుతాడు. చౌచౌ శారదకు మిత్సుకి తనపై క్రష్ ఉందని తన భావన ఉందని చెప్పింది, అయితే అతను అలా చేస్తే, ఆమె ఖచ్చితంగా తిరిగి ఇవ్వదని చౌచౌ స్పష్టం చేశాడు.

హిమవారితో షిప్ ఎవరు?

ShikaHima లేదా InoHima (హిమవారి కోసం రెండు అత్యంత ప్రసిద్ధ నౌకలు) | బోరుటో అమినో.

కురమ హిమవారికి ఎందుకు భయపడుతుంది?

ఆమెకు ఇష్టమైన ఖరీదైన బోరుటో అనుకోకుండా దెబ్బతిన్నప్పుడు, ఆమె అతనిపై దాడి చేసింది. ఆమెకు సాధారణంగా ఈ ఆవిర్భావాల గురించి జ్ఞాపకం ఉండదు. ఈ దూకుడు ప్రదర్శించడం వల్ల ఆమె అన్నయ్య పారిపోయి ఆమె నుండి దాక్కున్నాడు మరియు ఇకపై కోపం తెచ్చుకోనని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. అదే సంఘటన ఆమె తండ్రి మరియు కురమ ఆమెకు భయాన్ని కలిగించింది.

హిమావరి బోరుతో కొట్టగలదా?

హిమావరీ ఉజుమకి బోరుటో చెల్లెలు, ఆమె అతనితో సమానమైన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. కానీ నిజానికి, హిమావరికి తన అన్నయ్య కంటే బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

హిమావరి ఎవరిని ఓడించగలదు?

1 హిమావరి పిల్లిని (పండ్ల బుట్ట)గా మార్చడం ద్వారా క్యోను ఓడించగలదు

హిమవారికి ఎలాంటి అధికారాలు ఉంటాయి?

తైజుట్సు. హిమావరి సుప్తచేతనంగా జెంటిల్ ఫిస్ట్ తైజుట్సుని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ఆమె లక్ష్యాన్ని అంతర్గతంగా దెబ్బతీసేందుకు లేదా వారి చక్ర పాత్‌వే సిస్టమ్‌ను అతితక్కువ సంపర్కంతో మార్చడానికి ఆమె వివిధ స్ట్రైక్‌ల ద్వారా ప్రత్యర్థి యొక్క టెన్కేట్సులో శస్త్రచికిత్స ద్వారా చక్రాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

హిమవరికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉంది?

జంట. ఇనోహిమా (じんヒマ జిన్‌హిమ) అనేది ఇనోజిన్ యమనకా మరియు హిమావరి ఉజుమకి మధ్య ఉన్న శృంగార సంబంధాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించే పదం.

8వ హోకేజ్ ఎవరికి సంబంధించిన సంబంధిత శోధన:

 • ఎవరు 8వ హోకేజ్ అవుతారు
 • బోరుటోలో 8వ హోకేజ్ ఎవరు
 • అన్ని hokage
 • కోనోహమారు 8వ హోకేజ్
 • జపనీస్‌లో 8వ హోకేజ్
 • సాసుకే ఒక హోకేజ్
 • ఎవరు బలహీనమైన hokage ఉంది
 • hokage అర్థం
 • ఎవరు 10వ హోకేజ్ కాబోతున్నారు
 • బోరుటోలో 9వ హోకేజ్ ఎవరు
 • 9వ మరియు 10వ హోకేజ్ ఎవరు
 • శారద 9వ హోకేజ్
 • kyuudaime hokage
 • 10 hokage
 • 9వ హోకేజ్ పేరు
 • బోరుటో ఒక హోకేజ్
 • ఎవరు 11వ హోకేజ్ అవుతారు
 • బోరుటోలో 11వ హోకేజ్ ఎవరు
 • హిమావారి 10వ హోకేజ్
 • ఎవరు 11 hokage
 • hokage జాబితా
 • ఎవరు 11వ హోకేజ్ కాబోతున్నారు
 • ఎవరు 9వ హోకేజ్ అవుతారు
 • 9వ హోకేజ్
 • బోరుటోలో 8వ హోకేజ్
 • కోనోహమారు హోకేజ్ అవుతాడు
 • బోరుటో హొకేజ్ అవుతుంది
 • 9 హోకేజ్ పేరు
 • ఎవరు 6వ మరియు 7వ హోకేజ్
 • ఎవరు 10వ హోకేజ్ అవుతారు
 • బోరుటోలో 10వ హోకేజ్ ఎవరు
 • కోనోహమారు హోకేజ్
 • ఇచిగో ఉజుమాకి ఎవరు
 • ఎవరు 9వ హోకేజ్ అవుతారు
 • కోనోహమారు తర్వాత హోకేజ్ ఎవరు
 • నీడ hokage
 • ఇచిగో ఉజుమాకి
 • ఎవరు 10వ హోకేజ్
 • 10వ హోకేజ్ పేరు
 • ఎవరు 12వ హోకేజ్ అవుతారు
 • బోరుటోలో 12వ హోకేజ్ ఎవరు
 • hokages
 • hokage నరుటో
 • 7వ హోకేజ్ ఎవరు
 • అన్ని hokage's
 • అన్ని hokages క్రమంలో
 • 6 హోకేజ్ పేరు
 • బలహీనమైన hokage
 • క్రమంలో hokage జాబితా
 • 8వ హోకేజ్ ఎవరు
 • అన్ని hokages క్రమంలో
 • హిమావారి జించూరికి అవుతుందా
 • హిమావరి చనిపోయిందా
 • నరుటో కంటే హిమావరి బలవంతుడు
 • హిమావారీ ఉజుమాకిని ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు
 • బోరుటోలో హిమావారి వయసు ఎంత
 • ఇనోహిమా
 • హిమావారి మరియు ఇనోజిన్
 • హిమావారీ ఉజుమాకి అధికారాలు
 • ఎవరు 10వ హోకేజ్
 • క్రమంలో hokages
 • 8వ హోకేజ్
 • హినాత కంటే హిమావరి బలమైనది
 • శారద కంటే హిమావరి బలమైనది
 • హిమావరి సాసుకే కంటే బలంగా ఉంది
 • హిమావారీ కాగుయా కంటే బలమైనది
 • హిమావరి గోకు కంటే బలమైనది
 • నరుటో బార్యోన్ మోడ్ కంటే హిమావారి బలమైనది
 • హిమావరి మదార కంటే బలమైనది
 • హిమావారి జించూరికి
 • హిమావరి బోరుటో కంటే బలంగా ఉంది
 • హిమావరి శారదను ఓడించగలదా?
 • ఎవరు బోరుటోను ఓడించగలరు
 • ఎవరు బలమైన హిమావరి లేదా శారద
 • హిమావారీ కగుయాను కొట్టగలరా
 • హిమావారీ గోకుని కొట్టగలరా
 • హిమావారీ సాసుకేని ఓడించగలరా
 • హిమావరి మదారను ఓడించగలదా?