ప్రధాన ఎలా ఎవరు బలహీనమైన వన్ పీస్ క్యారెక్టర్

ఎవరు బలహీనమైన వన్ పీస్ క్యారెక్టర్

బలహీనమైన వన్ పీస్ పైరేట్ ఎవరు?

విషయ సూచిక
 1. బలహీనమైన వన్ పీస్ పైరేట్ ఎవరు?
 2. వన్ పీస్‌లో తక్కువ మంది ఇష్టపడిన పాత్ర ఎవరు?
 3. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన హకీ వినియోగదారు ఎవరు?
 4. వన్ పీస్‌లో అత్యంత కఠినమైన పాత్ర ఎవరు?
 5. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పైరేట్ సిబ్బంది ఎవరు?
 6. వన్ పీస్ నుండి బలమైన పైరేట్ ఎవరు?
 7. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పైరేట్ కెప్టెన్ ఎవరు?
 8. బలహీనమైన హకీ ఏది?
 9. అత్యంత బాధించే వన్ పీస్ పాత్ర ఎవరు?
 10. వన్ పీస్‌లో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడిన పాత్ర ఎవరు?
 11. వన్ పీస్‌లో అత్యంత విషాదకరమైన పాత్ర ఎవరు?
 12. సకాజుకి ఎందుకు అసహ్యించుకున్నాడు?
 13. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పాత్ర ఎవరు?
 14. ఉత్తమ Haki వినియోగదారు ఎవరు?
 15. లఫ్ఫీ సిబ్బందిలో అత్యంత బలహీనమైన సభ్యుడు ఎవరు?
 16. వన్ పీస్‌లో అత్యంత అరుదైన హకీ ఏది?
 17. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన సముద్రం ఏది?
 18. వన్ పీస్‌లో అత్యంత భయంకరమైన పైరేట్ సిబ్బంది ఎవరు?
 19. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే అత్యంత శక్తివంతమైన పైరేట్ ఎవరు?
 20. లఫ్ఫీ బలమైన పైరేట్?
 21. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పైరేట్ ఎవరు?
 22. వన్ పీస్‌లో బలమైన పైరేట్ కెప్టెన్ ఎవరు?
 23. వన్ పీస్ లో బెస్ట్ కెప్టెన్ ఎవరు?
 24. వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన యోధుడు ఎవరు?
 25. బలమైన హకీ ఎవరికి ఉంది?
 26. అత్యంత అరుదైన హకీ రకం ఏమిటి?
 27. బలహీనమైన పైరేట్ ఎవరు?
 28. బలహీనమైన వన్ పీస్ ఎవరు?
 29. వన్ పీస్ లో చిరాకు పుట్టించే పాత్ర ఎవరు?
 30. అత్యంత అసహ్యించుకునే వన్ పీస్ పాత్రలు ఏవి?
 31. వన్ పీస్‌లో ఎక్కువ పనికిరాని వ్యక్తి ఎవరు?
 32. అత్యంత అందమైన వన్ పీస్ పాత్ర ఎవరు?
 33. వన్ పీస్‌లో దయగల పాత్ర ఎవరు?
 34. వన్ పీస్‌లో విచారం ఏమిటి?
 35. వన్ పీస్‌లో అత్యంత బాధాకరమైన గతం ఎవరిది?
 36. వన్ పీస్‌లో అత్యంత చెడ్డ పాత్ర ఎవరు?
 37. వన్ పీస్‌లో అత్యంత విషాదకరమైన సన్నివేశం ఏమిటి?
 38. అకైను ప్రజలు అసహ్యించుకుంటారా?
 39. అకైను అత్యంత అసహ్యించుకునే పాత్రనా?
 40. సకాజుకి విలన్?
 41. సకాజుకి ఏమి చేసాడు?
 42. బలహీనమైన వన్ పీస్ క్యారెక్టర్ ఎవరికి సంబంధించిన సంబంధిత శోధన:
 43. సంబంధిత పోస్ట్‌లు

వన్ పీస్ ప్రతి మేజర్ క్రూ యొక్క బలహీనమైన సభ్యుడు, ర్యాంక్ చేయబడింది

 • 1 బగ్గీ ది క్లౌన్ (రోజర్ పైరేట్స్)
 • 2 ఉసోప్ (స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్) …
 • 3 యాసోప్ (రెడ్-హెయిర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 4 షుగర్ (డాంక్విక్సోట్ కుటుంబం) …
 • 5 డాక్ క్యూ (బ్లాక్‌బియర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 6 డాక్టర్…
 • 7 అట్మాస్ (వైట్‌బియర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 8 మార్గరీట్ (కుజా పైరేట్స్) ...

వన్ పీస్‌లో తక్కువ మంది ఇష్టపడిన పాత్ర ఎవరు?

వన్ పీస్: టాప్ 10 అత్యంత అసహ్యించుకునే పాత్రలు. వన్ పీస్ యానిమేస్ మెరైన్‌ఫోర్డ్ ఆర్క్ సమయంలో చూసినట్లుగా స్క్వార్డ్. (... వన్ పీస్ యానిమేలో కనిపించినట్లుగా ఏడుస్తున్న షిరాహోషి. ( … పోస్ట్ టైమ్ స్కిప్ వన్ పీస్‌లో రెవెరీ ఆర్క్ సమయంలో చూసిన వాపోల్. ( … అర్లాంగ్ పైరేట్స్‌కి చెందిన కెప్టెన్ అర్లాంగ్. ( …

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన హకీ వినియోగదారు ఎవరు?

వన్ పీస్: 10 బలహీన హకీ వినియోగదారులు, ర్యాంక్

 • 1 కోటోరి: మంత్రంపై అతని నియంత్రణ స్థాయి హోటోరీకి సమానంగా ఉంది.
 • 2 హోటోరి: అతను ఎనెల్ యొక్క పూజారుల కంటే చాలా బలహీనుడు. …
 • 3 హెల్మెప్పో: అతని పరిశీలన హకీ కోబీ కంటే చాలా బలహీనంగా ఉంది. …
 • 4 ఎనెల్ యొక్క పూజారులు: మంత్రంపై వారి నియంత్రణ చాలా తేలికగా భంగమైంది. …

వన్ పీస్‌లో అత్యంత కఠినమైన పాత్ర ఎవరు?

వన్ పీస్‌లో 10 బలమైన పాత్రలు. 1)పైరేట్ కింగ్ గోల్ డి. రోజర్. … 2)వైట్‌బియర్డ్ ఎడ్వర్డ్ న్యూగేట్. రోజర్ మరణం తర్వాత జీవించి ఉన్న అత్యంత బలమైన వ్యక్తిగా పేరుపొందాడు. … 3)గోల్డెన్ లయన్ షికి. … 4)కోతి డి. … 5)రెడ్ హెయిర్డ్ షాంక్స్. … 6)ఫ్లీట్-అడ్మిరల్ సెంగోకు. … 7)గార్ప్ ది ఫిస్ట్ మంకీ డి. … 8)డార్క్ కింగ్ సిల్వర్స్ రేలీ.

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పైరేట్ సిబ్బంది ఎవరు?

ఒకే ముక్కలో 8 బలహీనమైన విరోధులు అందరూ ఫ్లాష్ నో స్కిల్స్!. హిగుమా. హిగుమా లఫ్ఫీలో విరోధి మరియు ఫూషా విలేజ్‌లో షాంక్స్ ఫ్లాష్‌బ్యాక్. … డెమరో బ్లాక్. డెమరో బ్లాక్ సబాడీలో టైమ్‌స్కిప్ తర్వాత లఫ్ఫీ వలె నటించి మోసగించిన పైరేట్. … మోర్గాన్. … డిస్కో. … జాంగో. … స్పందం. … సెయింట్ … ఫాక్సీ.

వన్ పీస్ నుండి బలమైన పైరేట్ ఎవరు?

వన్ పీస్: 14 బలమైన పైరేట్స్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ ఎరా, బలం ద్వారా ర్యాంక్ చేయబడింది

 • 1 రాక్స్ D. Xebec.
 • 2 గోల్ డి. రోజర్. …
 • 3 తెల్లగడ్డం. ఎడ్వర్డ్ న్యూగేట్, వైట్‌బేర్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు, గ్రేట్ పైరేట్ ఎరా ప్రారంభానికి ముందు చాలా శక్తివంతమైన పైరేట్ అయ్యాడు. …
 • 4 షార్లెట్ లిన్లిన్. …
 • 5 షికీ. …
 • 6 కొజుకి ఓడెన్. …
 • 7 కైడో. …
 • 8 సిల్వర్స్ రేలీ. …

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పైరేట్ కెప్టెన్ ఎవరు?

వన్ పీస్: 5 ఉత్తమ పైరేట్ కెప్టెన్లు (& 5 చెత్త). 8 బెస్ట్: Monkey D. Luffy.7 చెత్త: Kaido.6 బెస్ట్: Shanks.5 Worst: Shiki.4 Best: Roger.3 Worst: Donquixote Doflamingo.2 Best: Eustass Kidd.1 Worst: Blackbeard.

బలహీనమైన హకీ ఏది?

వన్ పీస్: 10 బలహీన హకీ వినియోగదారులు, ర్యాంక్

 • 1 కోటోరి: మంత్రంపై అతని నియంత్రణ స్థాయి హోటోరీకి సమానంగా ఉంది.
 • 2 హోటోరి: అతను ఎనెల్ యొక్క పూజారుల కంటే చాలా బలహీనుడు. …
 • 3 హెల్మెప్పో: అతని పరిశీలన హకీ కోబీ కంటే చాలా బలహీనంగా ఉంది. …
 • 4 ఎనెల్ యొక్క పూజారులు: మంత్రంపై వారి నియంత్రణ చాలా తేలికగా భంగమైంది. …

అత్యంత బాధించే వన్ పీస్ పాత్ర ఎవరు?

CP9 సంస్థ యొక్క ప్రధాన పోరాట యోధుడు రాబ్ లూసీ, కానీ స్పందం దాని వెనుక ఉన్న వ్యక్తి. నికో రాబిన్ ఎనిస్ లాబీ ఆర్క్‌లో బంధించబడినప్పుడు, స్పందం తనకు లభించిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఆమెను బాధపెట్టాడు. అతను వన్ పీస్ కమ్యూనిటీచే ద్వేషించబడటానికి అతని నిరంతర దూషణలు మరియు శారీరక వేధింపులు ఒక పెద్ద కారణం.

వన్ పీస్‌లో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడిన పాత్ర ఎవరు?

1 లఫ్ఫీ (101,000+ వినియోగదారులు) లఫ్ఫీ. ఈ ధారావాహికలో పైరేట్ కింగ్ మరియు తెలివితక్కువ ప్రధాన కథానాయకుడిగా ఉండాలని కోరుకునే వ్యక్తి. లఫ్ఫీ సిరీస్‌లో అత్యంత అభిమానులకు ఇష్టమైన పాత్ర కావడం సహజం. ఎందుకంటే అతను వన్ పీస్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించే ముఖం మాత్రమే కాదు, మొత్తం మీడియాగా యానిమేని సూచించే ముఖం.

వన్ పీస్‌లో అత్యంత విషాదకరమైన పాత్ర ఎవరు?

వన్ పీస్: అత్యంత విషాదకరమైన నేపథ్య కథలతో 9 పాత్రలు

 • 1 రాబిన్. వన్ పీస్ నమ్మశక్యం కాని ధైర్య పాత్రలతో నిండి ఉంది మరియు నికో రాబిన్ తన చిన్ననాటి కారణంగా ఆ జాబితాలో ఉండటానికి అర్హురాలు.
 • 2 ట్రఫాల్గర్ D. నీటి చట్టం. …
 • 3 సీనియర్ పింక్. …
 • 4 బ్రూక్. …
 • 5 డోఫ్లమింగో. …
 • 6 ఛాపర్. …
 • 7 మేము. …
 • 8 బోవా హాంకాక్. …

సకాజుకి ఎందుకు అసహ్యించుకున్నాడు?

అభిమానులకు ఇష్టమైన పాత్ర పోర్ట్‌గాస్ డి. ఏస్, లఫ్ఫీ అన్నయ్యను చంపినందున సకాజుకీని అభిమానులు అసహ్యించుకుంటారు. ఏస్‌ను బంధించి మరణశిక్ష విధించినప్పుడు, మెరైన్‌ఫోర్డ్ శిఖరాగ్ర యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధంలో సముద్రపు దొంగలు ఏస్‌ను రక్షించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మెరైన్స్ మరియు అనేక మంది పైరేట్ సిబ్బంది ఘర్షణ పడ్డారు.

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పాత్ర ఎవరు?

వన్ పీస్‌లోని విరోధులందరిలో చార్లోస్ బహుశా బలహీనమైన విరోధి. చాలా మంది సామాన్యులు టెన్ర్యుబిటోపై దాడి చేయరు కాబట్టి అతను తనకు నచ్చినట్లుగా చేస్తాడు మరియు ప్రవర్తిస్తాడు. అతను ఈ ప్రపంచంలో ఏ విధమైన శ్రద్ధ లేని వ్యక్తులపై యాదృచ్ఛికంగా కాల్చాడు. అతను హాచీని కాల్చాడు, అది లఫ్ఫీకి కోపం తెప్పించింది.

ఉత్తమ Haki వినియోగదారు ఎవరు?

వన్ పీస్: సిరీస్‌లో 15 బలమైన హకీ వినియోగదారులు, ర్యాంక్

 • 1 వైట్‌బేర్డ్ ఆల్ టైమ్ గ్రేటెస్ట్ పైరేట్.
 • 2 షాంక్స్ వైట్ బేర్డ్ చేత ప్రశంసించబడింది. …
 • 3 పెద్ద తల్లి ఆత్మలను తారుమారు చేస్తుంది. …
 • 4 కైడో ఒక ముక్కలో బలమైన జీవి. …
 • 5 సిల్వర్స్ రేలీ తన హకీని తదుపరి స్థాయికి తీసుకువెళ్లాడు. …
 • 6 మంకీ డి.…

లఫ్ఫీ సిబ్బందిలో అత్యంత బలహీనమైన సభ్యుడు ఎవరు?

స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్‌లో చేరిన మొదటి పాత్రలలో నామి ఒకరు మరియు కథకు చాలా ముఖ్యమైన పాత్రగా మిగిలిపోయింది. బలం విషయానికి వస్తే, ఆమె సిబ్బందిలో అత్యంత బలహీన సభ్యురాలు, అందుకే ఆమె తరచుగా యుద్ధంలో తెలివైన ఉపాయాలు మరియు వ్యూహాలపై ఆధారపడుతుంది.

వన్ పీస్‌లో అత్యంత అరుదైన హకీ ఏది?

వన్ పీస్ ప్రపంచంలో ఉన్న అరుదైన శక్తులలో కాంకరర్స్ హకీ ఒకటి. ఇతర రెండు హకీ ఫారమ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, ఈ శక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండదు, కానీ ఎంచుకున్న కొన్నింటిలో మాత్రమే ఉంటుంది. దీని ప్రాథమిక స్థాయి బలహీనమైన సంకల్పాలను కలిగి ఉన్నవారిని భయపెట్టడానికి మరియు అధిగమించడానికి వినియోగదారుని అనుమతిస్తుంది.

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన సముద్రం ఏది?

తూర్పు నీలం సాధారణంగా అన్ని సముద్రాలలో బలహీనమైనదిగా పిలువబడుతుంది. ఇతర సముద్రాల నుండి మరియు ముఖ్యంగా గ్రాండ్ లైన్‌లోని సముద్రపు దొంగలతో పోలిస్తే ఈ సముద్రంలో గొప్ప మరియు బెదిరింపుగా పరిగణించబడే పైరేట్స్ తక్కువ రేటుగా పరిగణించబడుతుంది.

వన్ పీస్‌లో అత్యంత భయంకరమైన పైరేట్ సిబ్బంది ఎవరు?

వన్ పీస్: ది 15 స్ట్రాంగెస్ట్ యాక్టివ్ పైరేట్ క్రూస్, ర్యాంక్. 8 కిడ్ పైరేట్స్.7 ది కుజ పైరేట్స్.6 ది గోల్డెన్ లయన్ పైరేట్స్.5 స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్.4 బ్లాక్ బేర్డ్ పైరేట్ ఫ్లీట్.3 ది బిగ్ మామ్ పైరేట్స్.2 ది బీస్ట్స్ పైరేట్స్.1 ది రెడ్ హెయిర్ పైరేట్స్.

ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే అత్యంత శక్తివంతమైన పైరేట్ ఎవరు?

వన్ పీస్: 14 బలమైన పైరేట్స్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ ఎరా, బలం ద్వారా ర్యాంక్ చేయబడింది

 • 1 రాక్స్ D. Xebec.
 • 2 గోల్ డి. రోజర్. …
 • 3 తెల్లగడ్డం. ఎడ్వర్డ్ న్యూగేట్, వైట్‌బేర్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు, గ్రేట్ పైరేట్ ఎరా ప్రారంభానికి ముందు చాలా శక్తివంతమైన పైరేట్ అయ్యాడు. …
 • 4 షార్లెట్ లిన్లిన్. …
 • 5 షికీ. …
 • 6 కొజుకి ఓడెన్. …
 • 7 కైడో. …
 • 8 సిల్వర్స్ రేలీ. …

లఫ్ఫీ బలమైన పైరేట్?

స్ట్రా హాట్ పైరేట్స్‌లో లఫ్ఫీ అత్యంత బలమైన సభ్యుడు. సముద్రం యొక్క ఐదవ చక్రవర్తిగా, లఫ్ఫీ చాలా శక్తివంతంగా ఉంటాడు మరియు వన్ పీస్ ప్రపంచానికి చెందిన యోంకోకు వ్యతిరేకంగా తన స్వంత శక్తిని కలిగి ఉండగలడు. అతను గోము గోము నో మి యొక్క శక్తిని నమ్మశక్యం కాని మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తాడు మరియు మరింత బలపడతాడు.

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన పైరేట్ ఎవరు?

వన్ పీస్ ప్రతి మేజర్ క్రూ యొక్క బలహీనమైన సభ్యుడు, ర్యాంక్ చేయబడింది

 • 1 బగ్గీ ది క్లౌన్ (రోజర్ పైరేట్స్)
 • 2 ఉసోప్ (స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్) …
 • 3 యాసోప్ (రెడ్-హెయిర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 4 షుగర్ (డాంక్విక్సోట్ కుటుంబం) …
 • 5 డాక్ క్యూ (బ్లాక్‌బియర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 6 డాక్టర్…
 • 7 అట్మాస్ (వైట్‌బియర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 8 మార్గరీట్ (కుజా పైరేట్స్) ...

వన్ పీస్‌లో బలమైన పైరేట్ కెప్టెన్ ఎవరు?

వన్ పీస్: 14 బలమైన పైరేట్స్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ ఎరా, బలం ద్వారా ర్యాంక్ చేయబడింది

 • 1 రాక్స్ D. Xebec.
 • 2 గోల్ డి. రోజర్. …
 • 3 తెల్లగడ్డం. ఎడ్వర్డ్ న్యూగేట్, వైట్‌బేర్డ్ అని కూడా పిలుస్తారు, గ్రేట్ పైరేట్ ఎరా ప్రారంభానికి ముందు చాలా శక్తివంతమైన పైరేట్ అయ్యాడు. …
 • 4 షార్లెట్ లిన్లిన్. …
 • 5 షికీ. …
 • 6 కొజుకి ఓడెన్. …
 • 7 కైడో. …
 • 8 సిల్వర్స్ రేలీ. …

వన్ పీస్ లో బెస్ట్ కెప్టెన్ ఎవరు?

రోజర్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు, అతను పైరేట్ కింగ్ అయినందున మాత్రమే కాదు-అతను నిజంగా అతని సిబ్బందికి మంచి కెప్టెన్ మరియు గ్రాండ్ లైన్‌లో న్యూ వరల్డ్ చివరి వరకు అతనితో కలిసి వారి సాహసాలను ఆనందించారు.

వన్ పీస్‌లో బలహీనమైన యోధుడు ఎవరు?

అభిమానులు ఇప్పటివరకు పరిచయం చేసిన మొత్తం 7 వార్‌లార్డ్‌లలో, బగ్గీ బలహీనంగా ఉన్నాడు. అతను ప్రత్యేకంగా దేనిలోనూ మంచివాడు కాదు మరియు అతని డెవిల్ ఫ్రూట్ కూడా అంతగా ఆకట్టుకోలేదు.

బలమైన హకీ ఎవరికి ఉంది?

వన్ పీస్: సిరీస్‌లో 15 బలమైన హకీ వినియోగదారులు, ర్యాంక్

 • 1 వైట్‌బేర్డ్ ఆల్ టైమ్ గ్రేటెస్ట్ పైరేట్.
 • 2 షాంక్స్ వైట్ బేర్డ్ చేత ప్రశంసించబడింది. …
 • 3 పెద్ద తల్లి ఆత్మలను తారుమారు చేస్తుంది. …
 • 4 కైడో ఒక ముక్కలో బలమైన జీవి. …
 • 5 సిల్వర్స్ రేలీ తన హకీని తదుపరి స్థాయికి తీసుకువెళ్లాడు. …
 • 6 మంకీ డి.…

అత్యంత అరుదైన హకీ రకం ఏమిటి?

వన్ పీస్ ప్రపంచంలో ఉన్న అరుదైన శక్తులలో కాంకరర్స్ హకీ ఒకటి. ఇతర రెండు హకీ ఫారమ్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, ఈ శక్తి ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉండదు, కానీ ఎంచుకున్న కొన్నింటిలో మాత్రమే ఉంటుంది. దీని ప్రాథమిక స్థాయి బలహీనమైన సంకల్పాలను కలిగి ఉన్నవారిని భయపెట్టడానికి మరియు అధిగమించడానికి వినియోగదారుని అనుమతిస్తుంది.

బలహీనమైన పైరేట్ ఎవరు?

వన్ పీస్ ప్రతి మేజర్ క్రూ యొక్క బలహీనమైన సభ్యుడు, ర్యాంక్ చేయబడింది

 • 1 బగ్గీ ది క్లౌన్ (రోజర్ పైరేట్స్)
 • 2 ఉసోప్ (స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్) …
 • 3 యాసోప్ (రెడ్-హెయిర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 4 షుగర్ (డాంక్విక్సోట్ కుటుంబం) …
 • 5 డాక్ క్యూ (బ్లాక్‌బియర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 6 డాక్టర్…
 • 7 అట్మాస్ (వైట్‌బియర్డ్ పైరేట్స్) …
 • 8 మార్గరీట్ (కుజా పైరేట్స్) ...

బలహీనమైన వన్ పీస్ ఎవరు?

అవును, సెయింట్ చార్లోస్ బహుశా వన్ పీస్‌లోని అన్ని విరోధులలో బలహీనమైన విరోధిగా ఉండవచ్చు. చాలా మంది సామాన్యులు టెన్ర్యుబిటోపై దాడి చేయరు కాబట్టి అతను తనకు నచ్చినట్లుగా చేస్తాడు మరియు ప్రవర్తిస్తాడు. అతను ఈ ప్రపంచంలో ఏ విధమైన శ్రద్ధ లేని వ్యక్తులపై యాదృచ్ఛికంగా కాల్చాడు.

వన్ పీస్ లో చిరాకు పుట్టించే పాత్ర ఎవరు?

CP9 సంస్థ యొక్క ప్రధాన పోరాట యోధుడు రాబ్ లూసీ, కానీ స్పందం దాని వెనుక ఉన్న వ్యక్తి. నికో రాబిన్ ఎనిస్ లాబీ ఆర్క్‌లో బంధించబడినప్పుడు, స్పందం తనకు లభించిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఆమెను బాధపెట్టాడు. అతను వన్ పీస్ కమ్యూనిటీచే ద్వేషించబడటానికి అతని నిరంతర దూషణలు మరియు శారీరక వేధింపులు ఒక పెద్ద కారణం.

అత్యంత అసహ్యించుకునే వన్ పీస్ పాత్రలు ఏవి?

ఈ ధారావాహికలోని అత్యంత ఇష్టపడని కొన్ని పాత్రలను ఇక్కడ చూస్తున్నాము.. 8 అకైను సకాజుకి.7 స్క్వార్డ్.6 ఏస్.5 హోడీ జోన్స్.4 స్టెరీ.3 వాపోల్.2 అర్లాంగ్.1 సెయింట్ చార్లోస్.

వన్ పీస్‌లో ఎక్కువ పనికిరాని వ్యక్తి ఎవరు?

ఇక్కడ 10 అత్యంత శక్తివంతమైన పాత్రలు ఒకే ముక్కలో ఉన్నాయి (మరియు 10 కేవలం పనికిరానివి) 2 శక్తివంతమైన: Monkey D. లఫ్ఫీ.1 పనికిరానిది: Mohji.

అత్యంత అందమైన వన్ పీస్ పాత్ర ఎవరు?

1. బోవా హాన్కాక్. మరియు ఇప్పటివరకు అత్యంత అందమైన వన్ పీస్ అమ్మాయి బోవా హాన్కాక్! కుజ పైరేట్స్ మరియు అమెజాన్ లిల్లీ రాజ్యానికి నాయకురాలు, ఇది స్త్రీలతో నిండి ఉంది, ఆమె దృఢత్వం మరియు మనోహరమైన ఆకృతి పురుషులందరినీ పతనమయ్యేలా చేస్తాయి; పరంగా మరియు వాచ్యంగా, Mero Mero no Mi ప్రభావంతో వారి శరీరాలు స్తంభింపజేసినప్పుడు.

వన్ పీస్‌లో దయగల పాత్ర ఎవరు?

స్ట్రా హ్యాట్ పైరేట్స్ యొక్క కుక్, సాంజీ వన్ పీస్ ప్రపంచంలోని అత్యంత దయగల పాత్రలలో ఒకటి మరియు చాలా వినయపూర్వకంగా కూడా ఉంటుంది. విన్స్‌మోక్ కుటుంబంతో పెరుగుతున్న భయంకరమైన జీవితాన్ని గడిపిన సంజీకి మృదువైన మరియు దయగల హృదయం ఉంది.

వన్ పీస్‌లో విషాదం ఏమిటి?

SAD అనేది పంక్ హజార్డ్, SAD ప్రొడక్షన్ రూమ్‌లోని ల్యాబ్‌లో ఉత్పత్తి చేయబడిన పదార్థం మరియు భారీ మెటల్ వాట్‌లో ఉంచబడుతుంది.

వన్ పీస్‌లో అత్యంత బాధాకరమైన గతం ఎవరిది?

వన్ పీస్: ధారావాహికలోని 10 అత్యంత విషాదకరమైన నేపథ్య కథలు, ర్యాంక్

 • 1 ట్రఫాల్గర్ చట్టం. నికో రాబిన్ వెనుక కథ ఎంత విచారంగా ఉందో, లాస్ యొక్క ఎప్పటికీ అంతం లేని విషాదం మాత్రమే.
 • 2 నికో రాబిన్. నికో రాబిన్ బ్యాక్‌స్టోరీకి సంబంధించిన ప్రతిదీ బాధిస్తుంది. …
 • 3 బ్రూక్. …
 • 4 డాన్క్విక్సోట్ డోఫ్లమింగో. …
 • 5 బోవా హాంకాక్. …
 • 6 సంజీ. …
 • 7 మేము. …
 • 8 మంకీ డి.…

వన్ పీస్‌లో అత్యంత చెడ్డ పాత్ర ఎవరు?

ఇతరులు నిజంగా ప్రపంచానికి గందరగోళాన్ని కోరుకుంటున్నప్పటికీ, వీరు చెడ్డవారిలో చెడ్డవారు!. 8 అర్లాంగ్. … 7 సకాజుకి/అకైను. … 6 ఎనెల్. … 5 మొసలి. … 4 కైడో. … 3 బ్లాక్ బేర్డ్. … 2 పెద్ద అమ్మ. … 1 డోఫ్లమింగో. నిస్సందేహంగా వన్ పీస్ మొత్తంలో అత్యంత దుర్మార్గుడు.

వన్ పీస్‌లో అత్యంత విషాదకరమైన సన్నివేశం ఏమిటి?

ఏస్ మరణం వన్ పీస్‌లో అత్యంత విషాదకరమైన క్షణాలలో ఒకటిగా పిలువబడుతుంది ఎందుకంటే మనం ప్రియమైన పాత్రను కోల్పోవడమే కాకుండా లఫ్ఫీని అతని పరిమితికి నెట్టడం కూడా మనం చూస్తాము. ఏస్ లఫ్ఫీ సోదరుడిగా పరిగణించబడ్డాడు మరియు అకైను నుండి అతనిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించి మరణించాడు.

అకైను ప్రజలు అసహ్యించుకుంటారా?

వన్ పీస్‌లో అత్యంత అసహ్యించుకునే పాత్రలలో అకైను ఒకటి, మరియు అతనిని చాలా మంది అభిమానులు ద్వేషించడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. వన్ పీస్‌లో అన్ని రకాల పాత్రలు ఉంటాయి. ఇంత వైవిధ్యమైన తారాగణం గురించి ప్రగల్భాలు పలికే మంగా సిరీస్ మరొకటి లేదని కొట్టిపారేయలేము. ఈ సీరియల్‌లో మనం ఇంకా చూడవలసిన పాత్రలు చాలా ఉన్నాయి.

అకైను అత్యంత అసహ్యించుకునే పాత్రనా?

వన్ పీస్‌లో ఏస్ అత్యంత ప్రియమైన పాత్రలలో ఒకటి, అకైను ఏస్ వాల్ట్‌లను చంపడం చాలా అసహ్యించుకునే పాత్రల కోసం అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.

సకాజుకి విలన్?

లఫ్ఫీ మరియు ఏస్‌లను చంపుతామని అకైను ప్రమాణం చేశాడు. సకాజుకి, అతని అలియాస్ అకైను ద్వారా బాగా ప్రసిద్ధి చెందాడు, వన్ పీస్ ఫ్రాంచైజ్ (మార్షల్ డి. టీచ్‌తో పాటు) యొక్క ఇద్దరు ప్రధాన విరోధులలో ఒకరు. అతను మెరైన్‌ఫోర్డ్ ఆర్క్ యొక్క ప్రధాన విరోధులలో ఒకరైన పారామౌంట్ వార్ సాగా యొక్క కేంద్ర విరోధిగా పనిచేస్తున్నాడు (మార్షల్ డి.

సకాజుకి ఏమి చేసాడు?

అకైను తన శరీరాన్ని మండే-వేడి శిలాద్రవంలా మారుస్తోంది. Sakazuki Magu Magu no Mi అనే లాజియా-రకం డెవిల్ ఫ్రూట్‌ను తిన్నాడు, అది అతని శరీరాన్ని శిలాద్రవంలా సృష్టించడానికి, నియంత్రించడానికి మరియు మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది.

బలహీనమైన వన్ పీస్ క్యారెక్టర్ ఎవరికి సంబంధించిన సంబంధిత శోధన:

 • లఫ్ఫీ సిబ్బందిలో ఎవరు బలహీనంగా ఉంటారు
 • ఒక పంచ్ మ్యాన్‌లో బలహీనమైన పాత్ర ఎవరు
 • స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్‌లో అత్యంత బలహీనమైన సభ్యుడు
 • బలమైన ఒక ముక్క పాత్ర
 • ఎవరు బలహీనమైన అనిమే పాత్ర
 • నరుడులో అత్యంత బలహీనమైన పాత్ర
 • ఒక ముక్క అక్షరాలు
 • డ్రాగన్ బాల్‌లో బలహీనమైన పాత్ర ఎవరు
 • ఒక ముక్క పైరేట్ ర్యాంకులు
 • ఒక ముక్క బలహీనమైన డెవిల్ పండు
 • ఒక ముక్కలో ఎత్తైన సముద్రపు దొంగ
 • గెక్కో మోరియా ఎందుకు బలహీనంగా ఉంది
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే అత్యంత అసహ్యించుకునే పాత్ర
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే అత్యంత ఇష్టపడే పాత్ర
 • అత్యంత అసహ్యించుకునే వన్ పీస్ క్యారెక్టర్ పోల్
 • ఒక ముక్కలో అందమైన పాత్ర
 • చాలా అసహ్యించుకునే వన్ పీస్ క్యారెక్టర్స్ రెడ్డిట్
 • మీకు ఇష్టమైన వన్ పీస్ క్యారెక్టర్ ఎవరు
 • టాప్ 10 అత్యంత ఇష్టపడే ఒక ముక్క పాత్రలు
 • అత్యంత అసహ్యించుకునే ఒక ముక్క విలన్
 • ఒక ముక్కలో బలమైన haki వినియోగదారు
 • బుసోషోకు హకీ
 • స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్‌లో haki వినియోగదారులు
 • kenbunshoku హకీ
 • ఆయుధ హక్కు
 • జోరో కుడి
 • కిల్లర్ ఒక ముక్క ఎంత బలంగా ఉంది
 • బలమైన సూపర్నోవా ఒక ముక్క
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే బలహీన చక్రవర్తి
 • ఒక ముక్కలో చిన్న సముద్రపు దొంగ
 • క్రమంలో ఒక ముక్క సిబ్బంది
 • పైరేట్ చిహ్నాలు ఒక ముక్క
 • గెక్కో మోరియా బలంగా ఉంది
 • తెల్లగడ్డం తర్వాత బలమైన పైరేట్ ఎవరు
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ప్రస్తుత పైరేట్ కింగ్ ఎవరు
 • ఒక్క ముక్కలో బలవంతుడు
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే బలమైన చక్రవర్తి
 • కరీబియన్ సముద్రపు దొంగలలో బలమైన పైరేట్ ఎవరు
 • లఫ్ఫీ బలమైన పైరేట్
 • షాంక్స్ బలమైన పైరేట్
 • ఒక్క ముక్కలో సముద్రపు దొంగల రాజులందరూ
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే అతి పిన్న వయస్కుడైన పైరేట్ కెప్టెన్
 • ఒక ముక్క పైరేట్ కెప్టెన్లు
 • ఒక ముక్క కెప్టెన్లు
 • ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే బలహీనమైన పాత్ర
 • ఒక ముక్కలో అన్ని మెరైన్ కెప్టెన్లు
 • ఒక ముక్క కెప్టెన్ మోర్గాన్
 • ఒక ముక్కలో బలహీనమైన పైరేట్
 • బలమైన హకీ ఏమిటి
 • హకీ ఆయుధం ఎంత బలంగా ఉంది
 • బ్లూజామ్‌కి వ్యతిరేకంగా హాకీని ఉపయోగించేవారు
 • haki వినియోగదారులు
 • దెయ్యం పండు కంటే haki బలమైనది
 • చాలా బాధించే ఒక ముక్క నవ్వుతుంది
 • ఒక ముక్కలో చాలా పనికిరాని పాత్ర
 • నామి అత్యంత అసహ్యించుకునే పాత్ర
 • చాలా బాధించే ఒక ముక్క అక్షరాలు reddit
 • షిరాహోషి ఎందుకు అసహ్యించుకున్నాడు
 • ఒక ముక్క పాత్ర పాపులారిటీ పోల్ 2022
 • ఒక ముక్క అత్యంత శక్తివంతమైన పాత్రలు
 • ఒక ముక్క పాపులారిటీ పోల్ 2021
 • కనీసం తెలిసిన ఒక ముక్క అక్షరాలు
 • అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వన్ పీస్ క్యారెక్టర్స్ 2022
 • అత్యంత జనాదరణ పొందిన వన్ పీస్ అక్షరాలు 2021
 • ఒక ముక్క ఎంత ప్రజాదరణ పొందింది
 • టాప్ 100 ఒక ముక్క అక్షరాలు
 • గడ్డి టోపీ పైరేట్స్‌లో అత్యంత విచారకరమైన నేపథ్యాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి
 • అనిమేలో విచారకరమైన నేపథ్యం
 • విషాదకరమైన ఒక ముక్క మరణం
 • ఒక ముక్కలో ప్రతి నేపథ్యం
 • ఒక ముక్క లో saddest ఆర్క్
 • ఒక ముక్క బ్యాక్‌స్టోరీలు ర్యాంక్ చేయబడ్డాయి
 • విషాదకరమైన ఒక్క ముక్క క్షణాలు
 • ఒక ముక్క వంపులు
 • ఒక ముక్క ఎందుకు అసహ్యించుకుంటుంది
 • ఒక ముక్కలో చాలా అసహ్యించుకునే పాత్ర
 • sakazuki అర్థం
 • ఒక్క ముక్కలో ఏస్ ఎందుకు అసహ్యించుకుంటారు
 • అకైను ఏస్‌ని ఎందుకు చంపాడు
 • ఏస్ లఫ్ఫీని ఎందుకు ద్వేషించాడు
 • నేను నరు నరుసెగావాను ద్వేషిస్తున్నాను
ఈ పోస్ట్‌ను రేట్ చేయండి

సంబంధిత పోస్ట్‌లు

 • స్ట్రా హ్యాట్ క్రూలో 10వ సభ్యుడు ఎవరు
 • ఎవరు బలహీనమైన గడ్డి టోపీ
 • ఎవరు పురాతన గడ్డి టోపీ
 • ఇచిగో లేదా నరుటో ఎవరు గెలుస్తారు
 • తదుపరి లఫీ సిబ్బందిలో ఎవరు చేరతారు
 • వేగాపంక్ ఎవరు
 • స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్‌లో బలహీనమైన సభ్యుడు ఎవరు
 • 2021 వన్ పీస్‌లో ఎవరు బలమైనవారు
 • తెలివైన గడ్డి టోపీ ఎవరు
 • స్ట్రా టోపీ పైరేట్స్ యొక్క మొదటి సహచరుడు ఎవరు
 • వన్ పీస్ లో పాండమాన్ ఎవరు
 • ఇము ఎవరు
 • హూ ఈజ్ ఐమ్ ఇన్ వన్ పీస్
 • కాకాషిని ఎవరు చంపారు
 • హూ డస్ లఫ్ఫీ హేట్ ది మోస్ట్

ఆసక్తికరమైన కథనాలు