ప్రధాన ఎలా ఎవరు బలమైన మోమోషికి లేదా కగుయా

ఎవరు బలమైన మోమోషికి లేదా కగుయా

కగుయా మోమోషికి భయపడిందా?

విషయ సూచిక
 1. కగుయా మోమోషికి భయపడిందా?
 2. ఎవరు బలమైన Momoshiki లేదా?
 3. కగుయా ఒట్సుట్సుకి కంటే బలవంతుడు ఎవరు?
 4. కిన్షికి మరియు మోమోషికి కగుయా కంటే బలంగా ఉన్నారా?
 5. కగుయా మరియు మోమోషికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి?
 6. కాగుయా ఎవరికి భయపడతాడు?
 7. మోమోషికి కగుయా కంటే బలవంతుడా?
 8. Momoshiki Kaguya గురించి తెలుసా?
 9. మోమోషికి కంటే బలవంతుడు ఎవరు?
 10. బలమైన ఒట్సుట్సుకి ఎవరు?
 11. Momoshiki కోడ్ కంటే బలమైనదా?
 12. Momoshiki ఉన్నత ర్యాంక్ ఉందా?
 13. కగుయా ఒట్సుట్సుకి అత్యంత బలవంతుడా?
 14. ఇతర ఒట్సుట్సుకి కంటే కాగుయా బలంగా ఉందా?
 15. కగుయాను ఎవరు ఓడించగలరు?
 16. ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి కగుయా కంటే బలవంతుడా?
 17. Momoshiki Ōtsutsuki కగుయా కంటే బలంగా ఉందా?
 18. మోమోషికి కంటే కిన్‌షికీ బలవంతుడా?
 19. ఎవరు బలమైన కగుయా లేదా ఇస్షికి లేదా మోమోషికి?
 20. కగుయా కంటే బలమైన ఒట్సుట్సుకి ఎవరైనా ఉన్నారా?
 21. Momoshiki Kaguya సంబంధం ఉందా?
 22. కగుయాకు చెందిన మోమోషికి ఎవరు?
 23. కగుయాతో మోమోషికి ఏమి కావాలి?
 24. కాగుయా ఇస్షికి ఎందుకు భయపడింది?
 25. కగుయా ఒట్సుట్సుకి ఎందుకు ద్రోహం చేశాడు?
 26. కగుయాను ఒంటరిగా ఎవరు తొలగించగలరు?
 27. మోమోషికి లేదా కగుయా ఎవరు బలమైనవారు?
 28. మోమోషికి కగుయాను ఓడించగలరా?
 29. కగుయా మోమోషికి భయపడిందా?
 30. మదరా కంటే మోమోషికి బలమైనదా?
 31. మోమోషికి కగుయాతో ఏమి కోరుకున్నాడు?
 32. మోమోషికి కగుయా వంశస్థుడా?
 33. మోమోషికి ఇస్షికి గురించి తెలుసా?
 34. మోమోషికి కిన్షికి పట్టించుకున్నాడా?
 35. శక్తివంతమైన మోమోషికి లేదా ఇస్షికి ఎవరు?
 36. బలమైన మోమోషికి లేదా కోడ్ ఎవరు?
 37. Momoshiki Kaguya ఒకటేనా?
 38. Momoshiki తల్లిదండ్రులు ఎవరు?
 39. కగుయా మరియు మోమోషికి మధ్య తేడా ఏమిటి?
 40. మోమోషికి కగుయా కంటే బలంగా ఉన్నారా?
 41. మోమోషికి కగుయా నుండి ఏమి కోరుకున్నాడు?
 42. మోమోషికి లేదా కగుయా ఎవరు బలమైనవారు అనే దానికి సంబంధించిన శోధన:
 43. సంబంధిత పోస్ట్‌లు

మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం, కగుయా కిన్షికి, మోమోషికి మరియు ఉరాషికి ఒట్సుట్సుకి భూమిపైకి రావడానికి భయపడింది. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి, ఆమె వైట్ జెట్సు సైన్యాన్ని సృష్టించడం ప్రారంభించింది.

ఎవరు బలమైన Momoshiki లేదా?

మాంగా మరియు యానిమేలో వారు చేసిన విన్యాసాల ఆధారంగా, మోమోషికి కంటే ఇస్షికి బలంగా ఉంది.

కగుయా ఒట్సుట్సుకి కంటే బలవంతుడు ఎవరు?

1 హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి హగోరోమో ఒట్సుట్సుకి, సేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ పాత్స్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది మొత్తం నరుటోవర్స్‌లో అత్యంత బలమైన పాత్ర. అతను తన ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోకముందే, హమురా నుండి సహాయానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేంత నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నాడు.

కిన్షికి మరియు మోమోషికి కగుయా కంటే బలంగా ఉన్నారా?

ఆమె ఇద్దరి కంటే చాలా బలంగా ఉంది. ఆమె సైన్యాన్ని నిర్మించడానికి కారణం బహుశా ముందుజాగ్రత్త చర్య. ఆమె తర్వాత ఎంత మంది ఒట్సుట్సుకి క్లాన్ సభ్యులు వస్తారో ఆమెకు తెలియదు. ఇది రెండు కంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు.

కగుయా మరియు మోమోషికి మధ్య సంబంధం ఏమిటి?

కగుయా భూమిపైకి రాకముందే కగుయా మరియు మోమోషికి ఒకరి ఉనికి గురించి మరొకరు తెలుసుకునే ఆధారం ప్రకారం, యజమాని మరియు సేవకుల మధ్య సంబంధం ఉండేది. ఒట్సుట్సుకి వంశం హ్యుగా వంశానికి భిన్నంగా లేని విధంగా ప్రధాన మరియు శాఖ కుటుంబాన్ని కలిగి ఉంది.

కాగుయా ఎవరికి భయపడతాడు?

momoshiki మరియు ముఠా గురించి కాగుయా ఎందుకు భయపడింది ??? నా ఉద్దేశ్యం ఎందుకు???? షినోబి కూటమి, ఇద్దరు రికుడో స్థాయి జీవులు, సకురా, కకాషి, ఒబిటో, ది కేజెస్ మరియు కొన్ని ఎడోస్ కలిసి ఆమెను ఆపడానికి ప్రయత్నించారు, అయితే అతన్ని ఓడించడానికి నరుటో & సాసుకే మాత్రమే పట్టింది, ఎందుకంటే అతను కాగుయాను చక్ర ఫలంగా మార్చగలడు ????

మోమోషికి కగుయా కంటే బలవంతుడా?

సుకుయోమి ఇన్ఫినిట్‌లో తీసిన షినోబి యొక్క చక్రాన్ని శోషించేటప్పుడు కగుయా తన అసలు పరిమాణంలో తన చక్రాన్ని పునరుత్పత్తి చేయగలదు. స్పేస్-టైమ్ జుట్సులో, ఆమె మోమోషికి కంటే చాలా ఉన్నతమైనది. మోమోషికి, ఆమెకు తాత్కాలిక పక్షవాతం సాంకేతికత మరియు చక్ర శోషణ సాంకేతికత కూడా ఉన్నాయి.

Momoshiki Kaguya గురించి తెలుసా?

బోరుటో సోలో చిత్రంలో, మరియు అనిమేలో పోరాటం విస్తరించబడినప్పుడు కూడా, మోమోషికి తనకు కాగుయా గురించి మాత్రమే తెలుసునని స్పష్టం చేశాడు. ఆమె వైఫల్యం వారి అవకాశాల విండో మరియు ఫలితంగా, అతను మరియు కిన్షికి గ్రహం కోసం పక్వానికి రావడాన్ని చూశారు.

మోమోషికి కంటే బలవంతుడు ఎవరు?

మోమోషికి ఒట్సుట్సుకీని ఓడించడానికి నరుటోకు సాసుకే సహాయం అవసరం అయినప్పటికీ, అతను పోరాటంలో సగం తన పూర్తి శక్తితో ఉన్నాడని గమనించడం ముఖ్యం, మోమోషికి స్వయంగా తన చక్రాన్ని సంగ్రహించాడు. పూర్తి శక్తితో, మోమోషికి కంటే నరుటో ఉజుమాకి బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

బలమైన ఒట్సుట్సుకి ఎవరు?

1 ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి అన్ని ఒట్సుట్సుకీలలో అత్యంత బలమైనది, ఇషికిని బోరుటో: నరుటో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్‌లో ఇప్పటి వరకు తెలిసిన అతిపెద్ద విరోధిగా పరిచయం చేశారు. ఇస్షికి కగుయా ఒట్సుట్సుకి కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్‌లో ఉన్నాడు, అతనిని రెండోదాని కంటే బలంగా చేశాడు.

Momoshiki కోడ్ కంటే బలమైనదా?

కోడ్ తన అధికారాలు జిగెన్ కంటే ఉన్నతంగా ఉండే స్థాయికి చేరుకోగలిగితే, అతను మొమోషికి కంటే చాలా బలంగా మారతాడని స్పష్టమవుతుంది. అందువల్ల, కోడ్ వ్యవహరించడానికి కథానాయకుడికి కఠినమైన ప్రత్యర్థిగా ఉంటుంది.

Momoshiki ఉన్నత ర్యాంక్ ఉందా?

మోమోషికి చక్రా పండు తినడానికి అనుమతించబడినందున అతను ఇతరుల కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ అని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

కగుయా ఒట్సుట్సుకి అత్యంత బలవంతుడా?

1 ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి అన్ని ఒట్సుట్సుకీలలో అత్యంత బలమైనది, ఇషికిని బోరుటో: నరుటో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్‌లో ఇప్పటి వరకు తెలిసిన అతిపెద్ద విరోధిగా పరిచయం చేశారు. ఇస్షికి కగుయా ఒట్సుట్సుకి కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్‌లో ఉన్నాడు, అతనిని రెండోదాని కంటే బలంగా చేశాడు.

ఇతర ఒట్సుట్సుకి కంటే కాగుయా బలంగా ఉందా?

ఆమె బలహీనమైన ఒట్సుట్సుకిలలో ఒకరు. ఆమె నిజానికి మనం చూసే బలహీనమైన పూర్తి రక్తపు ఒట్సుట్సుకి. ఆమె ఒక గాడ్ ఫ్రూట్ మాత్రమే తిన్నది, ఆమె మోమోషికికి భయపడింది, ఆమె బాగా అలసిపోయిన టీమ్ 7 చేతిలో ఓడిపోయింది, అయితే పూర్తి శక్తితో ఆమె యువ హగోరోమో మరియు హమురా చేతిలో ఓడిపోయింది,... ఆమె మరే ఇతర ఒట్సుట్సుకితోనూ నిలబడదు.

కగుయాను ఎవరు ఓడించగలరు?

నరుటో ఆమెకు వ్యతిరేకంగా బాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, కానీ ఆ సమయంలో అతను ఆమెను ఓడించేంత శక్తివంతంగా లేడు, కాబట్టి ఆమెకు ముద్ర వేయడానికి యిన్-యాంగ్ షిబాకు టెన్సీని ప్రదర్శించడానికి సాసుకే అవసరం. ఎవరు గెలుస్తారు, అడల్ట్ నరుటో లేదా కగుయా ఫుల్ పవర్ 1v1?

ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి కగుయా కంటే బలవంతుడా?

2 ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకి కగుయా కంటే చాలా బలమైనది ఒట్సుట్సుకి ఇస్షికి ఒట్సుట్సుకీ ఆమె భూమిపైకి వచ్చినప్పుడు కగుయాతో భాగస్వామిగా ఉంది మరియు ఇద్దరిలో బలమైనది అని సూచించబడింది. దురదృష్టవశాత్తూ అతని కోసం, కగుయా అతనికి ద్రోహం చేశాడు మరియు అతనిని మరణానికి సమీపించే స్థితిలో వదిలేశాడు, అదే విధంగా అతను జిజెన్‌ను తన మొదటి పాత్రగా చేసుకున్నాడు.

Momoshiki Ōtsutsuki కగుయా కంటే బలంగా ఉందా?

10 బలమైనది: కగుయా ఒట్సుట్సుకి కేవలం నరుటో మరియు సాసుకే మాత్రమే కాకుండా, ఒబిటో ఉచిహాతో పాటు మొత్తం 7వ టీమ్‌ను ఒకేసారి ఎదుర్కొనేంత బలంగా ఉంది. కాగుయా యొక్క శక్తులు మొత్తం స్థల-సమయాన్ని ఏమీ లేకుండా తగ్గించేంత గొప్పగా ఉన్నాయి, ఇది మొమోషికి చేయలేనిది. మోమోషికి కంటే కగుయా బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

మోమోషికి కంటే కిన్‌షికీ బలవంతుడా?

కిన్షికి కంటే మోమోషికి ఆకట్టుకునే విన్యాసాలు ఉన్నాయి. అతను స్పష్టంగా మరింత శక్తివంతంగా ఉన్నాడు. అతను ఒంటరిగా నరుటో చేయగలడు మరియు కిన్షికి సాసుకేపై పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయించలేకపోయాడు, అది చూడడానికి నాకు సరిపోతుంది. రుజువు ఉందని నేను కూడా ఎత్తి చూపాలనుకుంటున్నాను.

ఎవరు బలమైన కగుయా లేదా ఇస్షికి లేదా మోమోషికి?

కాగుయా ఇందులో ఇస్షికి మరియు మోమోషికి ఒట్సుట్సుకి కంటే బలంగా ఉంది… – సమయం: బోరుటో అనిమేలో ఇషికి మరియు మోమోషికి ఒట్సుట్సుకీ కంటే కగుయా బలంగా ఉంది – YouTube. – https://www.youtube.com/watch?v=vBoYwjLSDso